Mesec: november 2016

Loading...

Ministrstvo za okolje in prostor je 30.11.2016 v okviru projekta LIFE krepitev zmogljivosti organiziralo predstavitev zasebnega finančnega mehanizma za energetsko učinkovitost. Dogodek je potekal v Kongresnem centru Brdo s pričetkom ob 13. uri. Zasebni finančni mehanizem za energetsko učinkovitost (ang. Private Finance for Energy Efficiency – PF4EE) je eden od finančnih mehanizmov programa LIFE, finančnega…

Loading...

V sredo, 30.11.2016 s pričetkom ob 9.30 uri, je v Kongresnem centru Brdo potekala delavnica Finančni mehanizem za projekte s področja naravnega kapitala. Na delavnici, ki jo je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor, sta predstavnika Evropske komisije in Evropske investicijske banke potencialnim upravičencem predstavila finančni mehanizem programa LIFE Natural…

Loading...

LIFE ARTEMIS – Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru  je projekt s prednostnega področja Okoljsko upravljanje in informacije, katerega glavni cilj je prispevati k zmanjšanju negativnih vplivov invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost s povečano osveščenostjo javnosti in vzpostavitvijo učinkovitega sistema za zgodnje obveščanje in hitro odzivanje (ZOHO) za tujerodne vrste v gozdnem prostoru.  V…

Loading...

Dva meseca sta že minila in v avli Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 bo novembra in decembra na ogled nova razstava, ki je nasledila razstavo LIFE projekta WETMAN. Tokrat se predstavljata dva okoljska LIFE projekta, LIFE PharmDegrade in LIFE Stop CyanoBloom, katerih koordinator je podjetje Arhel, projektiranje in inženiring d. o. o.

Loading...

Eden od razlogov za nizko število prijav LIFE projektov je tudi nepoznavanje programa LIFE. Zato se je ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti odločila, da organizira informativne delavnice za različne ciljne publike, kjer bodo udeleženci dobili za njih relevantne osnovne informacije o programu LIFE in imeli možnost posvetovanja glede svoje ideje.

Loading...

V okviru programa LIFE Krepitev zmogljivosti je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor LIFE delavnico za lokalne skupnosti, ki je potekala 10.11.2016 v City Hotelu v Ljubljani. Delavnica je bila namenjena lokalnim skupnostim, da so spoznale program LIFE kot finančni inštrument za sofinanciranje okoljskih projektov v lokalnih skupnostih v Sloveniji.

Loading...

Pretekli teden smo bili na prvem študijskem obisku, in sicer pri naših poljskih kolegih. Želeli smo se namreč podrobneje seznaniti z njihovim načinom sofinanciranja projektov ter izmenjati izkušnje z implementacijo programa LIFE.