Mesec: oktober 2017

Loading...

Pretekli teden je ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti obiskala predstavnike treh LIFE projektov, ki so prejeli nagrado »Best of the Best«. Za nas so bile ključne predvsem njihove izkušnje s pripravo projektnega predloga, saj so vsi uspešni večkratni prijavitelji. Opremljeni z novimi znanji, izkušnjami in mreženjem bomo v ekipi LIFE lahko še bolje podprli slovenske…

Loading...

Projektna ekipa LIFE DINALP BEAR je s pomočjo genske analize ocenila številčnost medvedov v Sloveniji. K rezultatom je prispevalo več kot 1.000 sodelujočih, ki so v dobrih treh mesecih konec leta 2015 zbrali 2.472 vzorcev na življenjskem območju rjavega medveda. V primerjavi z merjenjem, ki je bilo opravljeno v letu 2007, so ugotovili, da je…

Loading...

Primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei) poseljuje skrajni zahodni del Slovenije in severni del Italije. Njene populacije so v močnem upadu. V Sloveniji jo najdemo le še v potoku Kožbanjšček v Goriških Brdih, v Italiji pa v nekaterih vodotokih porečja Pad. Primorska podust je nekoč v Sloveniji poseljevala vodotoke porečja Vipave, zato je Dolina Vipave edino…

Loading...

V luči aktualnih ciljev EU po vzpostavitvi krožnega gospodarstva in čistih tehnologij, bomo v projektu LIFE for Acid Whey demonstrirali več inovativnih pristopov nadaljnje obdelave sirotke. Glavni poudarek bo na demonstraciji postopka separacije posameznih beljakovin iz sirotke (npr. laktoferina). V pilotnih poskusih bomo testirali tudi preostale možnosti koristne izrabe kisle sirotke, kot je proizvodnja mlekarskih…