Uporabne povezave in gradiva


Na voljo so neuradni prevodi razpisne dokumentacije razpisa LIFE 2016 v slovenskem jeziku.

V primeru nejasnosti in neskladja med slovensko in angleško verzijo dokumenta velja besedilo v originalnem – angleškem jeziku

Evropska agencija za okolje

Izkušnje prijaviteljev

Nasveti in namigi

Zborniki LIFE v Sloveniji