Izjava o dostopnosti

Ministrstvo za okolje in prostor se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča lifeslovenija.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18), s katerim je zagotovljen prenos Direktive (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta (1)

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na uporabo celotnega spletišča https://lifeslovenija.si/.

Stopnja skladnosti:

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih neskladnosti.

Neskladna vsebina

Spodaj navedena vsebina ni skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij:

  • Spletišče vsebuje elemente, ki ne ustrezajo WCAG zahtevam glede kontrastnega razmerja med barvo pisave in barvo ozadja.
  • Spletišče vsebuje slike, gumbe in ostale elemente, ki jim manjka nadomestno besedilo
  • Spletišče nima univerzalnega oblikovanja v povezavi z dostopnostjo spletnih strani (slabovidnim osebam ne omogoča spremembe velikosti pisave, kontrasta in barvne teme),
  • Nekatere video vsebine nimajo ustreznih podnapisov, transkriptov ali zvočnih opisov, prav tako nekatere video vsebine nimajo podnapisov, ki so berljivi z bralniki, ampak so integrirani v video
    Iz ocene zavezanca izhaja, da bi ureditev omenjenih neskladnosti za zavezanca pomenila nesorazmerno breme, kot to določa 6. člen Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena dne 08. 10. 2020 v Ljubljani na podlagi samoocene izdelovalca spletne strani.
Izjava je bila nazadnje pregledana 08. 10. 2020.

Povratne in kontaktne informacije

O morebitnih primerih Neskladne vsebine z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij nas lahko obvestite, mi pa jih bomo skušali izboljšati.
Vse informacije o delovanju spletišča https://lifeslovenija.si lahko dobite na naslovu:

Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska 48
1000 Ljubljana
life.mop@gov.si
01 478 70 00

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.uiv@gov.si.

Izvršilni organ za morebitne postopke

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si
www.uiv.gov.si