Za uspešno izvedbo projekta pri načrtovanju upoštevajte tudi rezervni čas (npr. 6 mesecev), v katerem boste kljub morebitnim zapletom in zamudam pri izvajanju aktivnosti lahko projekt uspešno zaključili.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn