Category Archives: Nasveti

Andrej Bibič, projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020

Imejte v mislih, da v povprečju mine od začetka priprave do rezultatov projekta 2-3 leta. Projektna ideja vodilnih partnerjev in  vaša projektna ideja naj bosta kompatibilni, prav tako ne pozabite preveriti vodilnega partnerja vašega projekta (kakšna je njegova finančna stabilnost, kredibilnost in sposobnost upravljanja), plačila namreč potekajo od Evropske komisije, preko vodilnega partnerja do vas.

Branka Biček Bizant

Pri pripravi vsebine LIFE projekta priporočam, da so aktivnosti izvedljive in povezane z osnovno dejavnostjo, saj s tem omogočamo trajnostno vzdržne aktivnosti tudi po zaključku samega projekta. Pri samem snovanju projekta je potrebno nazorno opredeliti aktivnosti in stroške že v prijavi projekta ter pri tem upoštevati navodila in smernice LIFE.