Avtor: 3arh d.o.o.

Loading...

V četrtek, 20. maja 2021 13:15-14:35 Life program vabi na delavnico, na kateri bodo predstavili priložnosti, ki jih Life program ponuja za reševanje onesnaženosti morskega okolja. V ospredju bosta temi o morskih odpadkih in navigaciji ter prevozih po morju. Life želi predstaviti dobre primere, ki jih je sofinanciral in ki bi jih lahko uporabili tudi…

Loading...
Apr 15

LIFE NarcIS

S projektom »LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS – NAtuRe Conservation Information System – LIFE19 GIE/SI/000161) želimo vzpostaviti informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. Z vzpostavljenim sistemom…

Loading...

Obveščamo vas, da je bil rok za prijavo na razpis LIFE 2020 nevladnih organizacij za evropski zeleni dogovor (NGO4GD) podaljšan do srede, 7. aprila 2021 ob 17:00 (po bruseljskem času). Upoštevajte tudi, da so finančni obrazci za prijavo vsebovali napačne formule in je bil revidiran dokument objavljen na posebnem spletnem mestu programa LIFE 16. marca…

Loading...

Izvajalska agencija za mala in srednjapodjetja (EASME) je objavila razpis programa LIFE 2020 »Evropski zeleninačrt« – NGO4GD. Namenjen je neprofitnim nevladnim organizacijam, ki delujejona področju okolja in/ali podnebnih sprememb ter so zaradi trenutnih epidemiološkihrazmer izgubile dohodek.  

Loading...

Agencija RS za okolje je kot vodilni partner projekta LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem (LIFE NarcIS) sredi oktobra 2020 z Evropsko komisijo podpisala Sporazum o dodelitvi sredstev za izvedbo projekta v skupni vrednosti 3.695.411 EUR, kar je 53,3 % vrednosti projekta. S projektom bodo vzpostavili informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil…

Loading...

Evropska komisija napoveduje poseben javni razpis v okviru programa LIFE, ki bo namenjen nevladnim organizacijam. Namen razpisa je krepitev nevladnih organizacij, da bodo z mobilizacijo in udeležbo civilne družbe prispevale k izvajanju evropskega zelenega dogovora. Razpis bo objavljen v mesecu decembru 2020. Več informacij je na spletni strani: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/pre-information-life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal.

Loading...
Nov 9

LIFE BEAVER

Po stoletjih neusmiljenega preganjanja in lova je bil bober pred dobrima dvema stoletjema v večini evropskih dežel iztrebljen, vrsta pa na pragu izumrtja. V zadnjih desetletjih se s številnimi programi ponovnih naselitev pospešeno vrača v zgodovinske habitate, po naselitvi na Hrvaškem tudi v Slovenijo. Na tej poti uspešno premaguje različne ovire v kulturni krajini in…

Loading...
Okt 12

Odprt je razpis European Green Deal

Evropska komisija je objavila razpis, s katerim želi vložiti milijardo evrov v raziskovalne in inovacijske projekte, ki se ukvarjajo z zmanjševanjem podnebnih sprememb in pomagajo varovati edinstvene evropske ekosisteme in biotsko pestrost. Projekti, financirani v okviru tega razpisa, bi naj prispevali rezultate na desetih vsebinskih področjih. Med osmimi tematskimi področij so: • povečanje podnebnih ambicij;…