Avtor: 3arh d.o.o.

Loading...

Objavljeni so razpisi LIFE programa za leto 2022, več o tem lahko preberete na povezavi. Za sofinanciranje je namenjenih 598 milijonov evrov. Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu »Funding & tender opportunities«. Če ste zamudili LIFE info dneve, si lahko ogledate predstavitve na tej povezavi.

Loading...

Pohodnici iz Gorenjske sta sredi avgusta ob gozdni poti na območju Jelovice opazili risinjo in tri risje mladiče. Strokovnjaki projekta LIFE Lynx so potrdili, da se je risinja Aida takrat zadrževala na tem območju. Glede na podatke iz njene telemetrične ovratnice so mladiči stari dober mesec dni. Konec aprila so v okviru projekta LIFE Lynx…

Loading...

Center za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Stefan in partnerji konzorcija LIFE ClimatePath2050 napovedujejo zaključno konferenco projekta: Oblikovanje poti do ogljične nevtralnosti, ki bo potekala od 6. do 8. oktobra 2021 in bo organizirana v hibridni obliki. Konferenca namerava dodatno povezati znanstveno skupnost in odločevalce, vključno z zainteresiranimi deležniki in javnostjo. email: climatepath2050@ijs.si conference 2021:Designing Pathways…

Loading...

Objavljen je razpis za LIFE program za leto 2021. Za sofinanciranje je namenjenih 580 milijonov evrov, in sicer za štiri vsebinska področja: narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter prehod na čisto energijo. Več o tem si lahko preberete na povezavi.   Dokumentacijo najdete na spletni…

Loading...

V četrtek, 20. maja 2021 13:15-14:35 Life program vabi na delavnico, na kateri bodo predstavili priložnosti, ki jih Life program ponuja za reševanje onesnaženosti morskega okolja. V ospredju bosta temi o morskih odpadkih in navigaciji ter prevozih po morju. Life želi predstaviti dobre primere, ki jih je sofinanciral in ki bi jih lahko uporabili tudi…

Loading...
Apr 15

LIFE NarcIS

S projektom »LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem« (LIFE NarcIS – NAtuRe Conservation Information System – LIFE19 GIE/SI/000161) želimo vzpostaviti informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. Z vzpostavljenim sistemom…

Loading...

Obveščamo vas, da je bil rok za prijavo na razpis LIFE 2020 nevladnih organizacij za evropski zeleni dogovor (NGO4GD) podaljšan do srede, 7. aprila 2021 ob 17:00 (po bruseljskem času). Upoštevajte tudi, da so finančni obrazci za prijavo vsebovali napačne formule in je bil revidiran dokument objavljen na posebnem spletnem mestu programa LIFE 16. marca…

Loading...

Izvajalska agencija za mala in srednjapodjetja (EASME) je objavila razpis programa LIFE 2020 »Evropski zeleninačrt« – NGO4GD. Namenjen je neprofitnim nevladnim organizacijam, ki delujejona področju okolja in/ali podnebnih sprememb ter so zaradi trenutnih epidemiološkihrazmer izgubile dohodek.