Leto: 2023

Loading...

Evropska komisija pripravlja oceno izvajanja in financiranja aktivnosti v okviru programa LIFE 2014–2020. Odprta je anketa za zbiranje mnenj, izkušenj in informacij deležnikov. Vaš prispevek je pomemben za ocenjevanje uspešnosti programa, pomaga oblikovalcem programa, da se učijo iz izkušenj in zagotavlja osnovo za odločanje o nadaljevanju programa. Do ankete lahko dostopate na: Survey: Support for…

Loading...

Se v svojem življenju srečujete z izzivi, ki jih prinaša krožno gospodarstvo (bodisi v šoli, na delovnem mestu ali v domačem gospodinjstvu) in vas zanimajo rešitve na področju elektronike? Na večino vprašanj s tega področja bomo poskušali odgovoriti v sklopu naše strokovne konference E-naprave – prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, ki jo organiziramo na…

Loading...

Projekt se osredotoča na varstvo treh prednostnih habitatnih tipov (dalje HT) omrežja Natura 2000, in sicer presihajočih jezer (3180*), suhih travnikov z orhidejami (6210(*)) in volkovij (6230*). Glede na zadnje nacionalno poročilo po 17. členu Direktive o habitatih za obdobje 2013-2018, imajo vsi trije HT neugodno ohranitveno stanje: HT 3180* in 6230* v alpski regiji…