Leto: 2023

Loading...

V petek 10. 11. 2023 je bil v Uradnem listu (https://www.uradni-list.si/_pdf/2023/Ra/r2023113.pdf) objavljen javni poziv za sofinanciranje Life projektov. Informacija je težko pričakovana in bo zagotovo zanimala prijavitelje projektov. Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE) obvešča upravičence, ki bodo na podlagi Razpisa programa LIFE za zbiranje predlogov za leto 2023 Evropske sklenili z Evropsko komisijo…

Loading...

1.  Wecity is a Benefit Corporation that encourages active and sustainable mobility by stimulating the achievement of socio-environmental goals among citizens and employees through its mobile app used by Public Administrations and companies. The app is able to record the user’s displacements by recognizing the vehicle used thanks to an algorithm, also in intermodal situations, collecting…

Loading...

Predmet javnega poziva je sofinanciranje standardnih projektov ukrepov (Standard Action Projects, SAP), ki bodo odobreni v okviru podprograma Narava in biotska raznovrstnost (LIFE-2023-SAP-NAT-NATURE — Nature and Biodiversity) na razpisu Evropske komisije za leto 2023. Upravičeni stroški so opredeljeni v razpisni dokumentaciji agencije CINEA. Pri identifikaciji in izračunu upravičenih stroškov projekta se upoštevajo navodila iz razpisa…

Loading...

18. aprila je bil na portalu Funding & Tenders objavljen razpis programa LIFE za leto 2023. Razpisi za prehod na čisto energijo (CET) bodo predvidoma objavljeni 11. maja. CINEA bo 25. in 26. aprila organizirala virtualne EU info dneve za pomoč in usmerjanje potencialnih prijaviteljev. V začetku junija 2023 bo potekala posebna virtualna predstavitev o…

Loading...

Evropska komisija pripravlja oceno izvajanja in financiranja aktivnosti v okviru programa LIFE 2014–2020. Odprta je anketa za zbiranje mnenj, izkušenj in informacij deležnikov. Vaš prispevek je pomemben za ocenjevanje uspešnosti programa, pomaga oblikovalcem programa, da se učijo iz izkušenj in zagotavlja osnovo za odločanje o nadaljevanju programa. Do ankete lahko dostopate na: Survey: Support for…

Loading...

Se v svojem življenju srečujete z izzivi, ki jih prinaša krožno gospodarstvo (bodisi v šoli, na delovnem mestu ali v domačem gospodinjstvu) in vas zanimajo rešitve na področju elektronike? Na večino vprašanj s tega področja bomo poskušali odgovoriti v sklopu naše strokovne konference E-naprave – prehod iz linearnega v krožno gospodarstvo, ki jo organiziramo na…

Loading...

Projekt se osredotoča na varstvo treh prednostnih habitatnih tipov (dalje HT) omrežja Natura 2000, in sicer presihajočih jezer (3180*), suhih travnikov z orhidejami (6210(*)) in volkovij (6230*). Glede na zadnje nacionalno poročilo po 17. členu Direktive o habitatih za obdobje 2013-2018, imajo vsi trije HT neugodno ohranitveno stanje: HT 3180* in 6230* v alpski regiji…