Mesec: september 2016

Loading...

Med aktivnosti projektov LIFE sodijo tudi ozaveščanje in razširjanje projektnih rezultate, po možnosti ne samo v državah upravičencev ampak tudi preko meja. Tako se je projekt LIFEGENMON, ki ga koordinira Gozdarski inštitut Slovenije, 30.8.2016 predstavil poslušalcem radia hrvaške radiotelevizije.

Loading...

V petek, 16.9.2016, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco »Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti. Na dogodku se je predstavilo 23 od skupno 42 slovenskih projektov, ki so prejeli nepovratna sredstva programa LIFE.…

Loading...

V petek, 16.9.2016, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco »Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti. Na dogodku se je predstavilo 23 od skupno 42 slovenskih projektov, ki so prejeli nepovratna sredstva programa LIFE.…

Loading...

LIFE ViVaCCAdapt – Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini je prvi slovenski projekt LIFE podprograma Podnebni ukrepi, natančneje s prednostnega področja Prilagajanje podnebnim spremembam (CCA). Je eden izmed dveh uspešnih slovenskih projektnih predlogov, ki sta bila izbrana na razpisu Evropske komisije za sofinanciranje projektov iz programa LIFE 2015.

Loading...

Avla Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 od petka gosti že tretjo razstavo iz serije razstav projektov LIFE v Sloveniji. Razstavo projekta LIFE Kočevsko so v juliju nasledili panoji kar dveh projektov LIFE – AQUALUTRA in AQUAVIVA, v septembru in oktobru pa bo na ogled razstava fotografij sladkovodnih mokrišč iz projektnih območij projekta Ohranjanje in…

Loading...

V petek, 16. septembra 2016 ob 10. uri, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) vabi na predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti na Gozdarskem inštitutu Slovenije v Ljubljani. Dogodka se bo udeležila tudi ministrica Irena Majcen. Slovenija dosega visoko kakovost projektov v okviru EU programa LIFE, MOP pa ima za…