Med aktivnosti projektov LIFE sodijo tudi ozaveščanje in razširjanje projektnih rezultate, po možnosti ne samo v državah upravičencev ampak tudi preko meja. Tako se je projekt LIFEGENMON, ki ga koordinira Gozdarski inštitut Slovenije, 30.8.2016 predstavil poslušalcem radia hrvaške radiotelevizije.logo-lifegenmon

Projekt LIFEGENMON – Razvoj sistema monitoringa genetske pestrosti gozdnega drevja je projekt iz sklopa LIFE+ Okoljska politika in upravljanje (LIFE+ je ime programa LIFE za finančno obdobje 2007-2013), katerega namen je določiti optimalne kazalnike za spremljanje sprememb v genetski raznolikosti v času, priprava strokovnih navodil za monitoring genetske pestrosti in smernic za snovalce relevantnih politik na nacionalni, regionalni in evropski ravni.

Spremembe v okolju in gozdnogojitveni ukrepi namreč vplivajo na evolucijske sile, kar vodi v spremembo vzorcev genetske pestrosti in s tem prilagoditvenega potenciala gozdov na bodoče razmere v okolju. Monitoring genetske pestrosti je sistem, ki omogoča določitev časovnih sprememb v genetskih podatkih populacij. Njegov glavni cilj je odgovoriti na vprašanje, ali lahko populacije zagotovijo trajnostni razvoj obstoječega gozda.

Mednarodni projekt, ki poteka od 1.7.2014 do 30.6.2020, izvaja Gozdarski inštitut SlovenijepartnerjiZavod za gozdove Slovenije, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), Bayerisches Amt für forstliche Saat- und Pflanzenzucht (Nemčija), Aristotle University of Thessaloniki (Grčija), Decentralized Administration of Macedonia – Thrace (Grčija).

V okviru projekta izvajajo tudi aktivnosti razširjanja in ozaveščanja, saj daje Evropska unija velik poudarek na trajnost projektnih rezultatov in evropsko dodano vrednost. Tako so projekt v zadnjem mesecu predstavili na srečanju Forest Communicators Meeting Portlandu (ZDA) in na 81. Thessaloniki mednarodnem sejmu v Grčiji, konec avgusta pa je Boris Rantaša, vodja akcij ozaveščanja javnosti in razširjanja rezultatov, predstavil sam projekt in izkušnje Gozdarskega inštituta Slovenije s pridobivanjem nepovratnih sredstev programa LIFE poslušalcem radia hrvaške radiotelevizije v oddaji Evrominute, ki je bila tokrat posvečena programu LIFE. Prispevku lahko prisluhnete tu.