V petek, 16.9.2016, je na Gozdarskem inštitutu Slovenije potekal predstavitveni dogodek z novinarsko konferenco »Okrepljeni do evropskih sredstev za naše okolje«, ki ga je organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti. Na dogodku se je predstavilo 23 od skupno 42 slovenskih projektov, ki so prejeli nepovratna sredstva programa LIFE. Vse navzoče je pozdravila tudi ministrica Irena Majcen.

Projekte so predstavili izvajalci sami in z obiskovalci delili svoje izkušnje tako s pripravo uspešnih projektnih predlogov, pridobivanjem evropskih sredstev kot tudi samim izvajanjem projektov. Projektom je dogodek omogočil mreženje, obiskovalcem pa pridobivanje informacij in znanja iz prve roke. Med drugimi želi MOP na ta način promovirati program LIFE, olajšati iskanje partnerjev ter spodbuditi potencialne prijavitelje za kandidaturo za nepovratna sredstva LIFE.

Na dogodku so se poleg projekta krepitve zmogljivosti LIFE Krepitev zmogljivosti predstavili naslednji tradicionalni projekti:

Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost
LIFE TO GRASSLANDS, LIFE DINALP BEAR, LIFE Kočevsko, LIVEDRAVA, SI Natura 2000 Management, SIMARINE-NATURA, MANSALT, WETMAN, SloWolf, LIFE Kosec in Sečovlje

Prednostno področje Okolje in učinkovita raba virov
LIFE PharmDegrade, LIFEGENMON, LIFE ReSoil, LIFE Stop CyanoBloom, LIFE RusaLCA

Prednostno področje Okoljsko upravljanje in informacije
LIFE ARTEMIS, LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, Slovenska ozaveščevalna  kampanja OEEO, REBIRTH, Ločujmo odpadke

Prednostno področje Prilagajanje podnebnim spremembam: LIFE ViVaCCAdapt.

Skupna vrednost do sedaj odobrenih projektov v Sloveniji je 66,5 milijonov €, prispevek Evropske komisije pa znaša kar 36,5 milijonov €. Večina slovenskih projektov LIFE se uvršča v t.i. tradicionalne projekte s prednostnega področja Narava in biotska raznovrstnost (25), nekoliko manj s področja varstva okolja in učinkovite rabe virov (15). Letos se naboru projektov, ki so uspešno pridobili sofinanciranje programa LIFE, pridružujeta tudi prva projekta s področja podnebnih sprememb in krepitve zmogljivosti. Čeprav Slovenija do sedaj ni bila zelo uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev LIFE, je vse bolj uspešna pri izvajanju projektov LIFE. Od leta 2005, ko je Komisija pričela s podeljevanjem priznanj najboljšim projektom LIFE, se je med finaliste najboljših projektov LIFE (»Best of LIFE«) uvrstilo pet slovenskih projektov, in sicer LIFE Kosec, AQUAVIVA, SloWolf, WETMAN in REBIRTH. Projekt Slovenska ozaveščevalna  kampanja OEEO pa je bil uvrščen med 8 najboljših okoljskih projektov LIFE za leto 2014 (»Best of the best LIFE«) na celotni ravni EU.

Dogodek je bil namenjen tudi predstavitvi okrepljene ekipe projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, katere vloga je predvsem promovirati program LIFE, olajšati iskanje partnerjev in svetovati prijaviteljem pri pripravi projektnih predlogov. S projektnimi aktivnostmi želimo bistveno povečati število uspešnih projektov iz Slovenije ter prepoznavnost programa LIFE, pri čemer nam lahko pomagate tudi vi. Zato se želi projektna ekipa LIFE CB SI na tem mestu zahvaliti Gozdarskemu inštitut Slovenije, ki nam je prijazno odstopil prostor, vsem sodelujočim predstavnikom projektov LIFE za sodelovanje in vsem obiskovalcem za udeležbo na dogodku.

V okviru dogodka je nastal spodnji video o pomenu programa LIFE slovenskim prijaviteljem.