Leto: 2019

Loading...

European Wilderness Society potrebuje podpornike za prijavo in organizacije, ki bi sodelovale v LIFE projektu LIFEstockProtect. Glavni cilj projekta je varovanje živine v Alpah pred velikimi plenilci. Podporo lahko do 31. 01. 2020 izrazite s pomočjo obrazca, ki je dostopen na povezavi https://wilderness-society.org/support-livestock-protection-in-the-alps/.

Loading...

Po podatkih Evropske komisije se je pojavnost in obseg sušnih obdobij v Evropi močno povečalo. Pomanjkanje vode zaradi suše je prizadelo že vsaj 11 % prebivalcev Evrope in približno 17 % njenega ozemlja. Območje Mediterana je še posebno izpostavljeno globalnim klimatskih spremembam, ki vodijo v sušna obdobja, kar ogroža vodo-oskrbo lokalnega prebivalstva in gospodarstva. To…

Loading...

Na ravni EU se na 26.500 ha letno pridela 50.000 ton hmelja. Slovenija je ena izmed pomembnih proizvajalk hmelja v svetu, hmeljarstvo ostaja največja izvozna panoga v kmetijskem sektorju Slovenije in ima velik pomen tudi za razpoznavnost Slovenije v svetu. V času obiranja hmelja se iz hmeljišča odpelje celotna nadzemna masa hmelja, po obiranju storžkov…

Loading...

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je eden najhitreje rastočih tokov odpadkov v EU, po podatkih Eurostata raste na 3-5% na leto. OEEO je raznovrstna mešanica materialov, sestavljajo jo tudi zdravju in okolju škodljive snovi. Njena proizvodnja zahteva dragocene naravne vire, ki so lahko s primerno obdelavo dostopne tržišču v obliki sekundarnih surovin. Projekt se…

Loading...

Dvoživke so med najbolj ogroženimi skupinami vretenčarjev tako v Sloveniji kot tudi drugod v Evropi. Osrednja tema projekta je upad populacij dvoživk, ki je posledica izgube, drobitve in uničenja primernih življenjskih prostorov ter zmanjšanje njihove povezanosti. Med selitvami morajo dvoživke pogosto prečkati ceste, zato predvsem v spomladanskem in jesenskem času prihaja vsako leto do povozov…

Loading...

Družba ZEOS vabi na strokovno konferenco “Prakse spreminjanja navad posameznikov pri ravnanju z odpadki”, ki bo potekala v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki. Konferenca je brezplačna. Več o dogodku lahko preberete na spletni strani projekta http://e-odpadki.zeos.si/sl/aktivnosti/strokovna-konferenca-2019.html in v priloženem vabilu.

Loading...

Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Kozjanskim regijskim parkom, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF) ter tujima partnerjema iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg, in tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks Unteres…

Loading...

Vabimo vas na zaključni dogodek projekta Saltgae – Demonstration project to prove the techno-economic feasibility of using algae to treat saline wastewater from the food industry (H2020 2016-2019) ), v katerega sta vključeni tudi slovenski podjetji AlgEn in KOTO. Dogodek bo potekal 25. septembra 2019 ob 9.00 v Grand Hotel Union (Rdeči salon, 1. nad.). Predavali bodo…

Loading...

Spodbujanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 2020 s pogledom na 2030 – promocija trajnostne mobilnosti, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov energije in v blaženje podnebnih sprememb usmerjeno rano tal z namenom prehoda v nizkoogljično družbo (LIFE17 IPC/SI/000007) Vlada Republike Slovenija je decembra 2014 sprejela Operativni program za zmanjševanje toplogrednih plinov (OP TGP), ki določa ukrepe,…