Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Kozjanskim regijskim parkom, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF) ter tujima partnerjema iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg, in tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V. na razpis programa LIFE uspešno prijavila projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restoration).

Osrednji cilj projekta je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji. V okviru projekta želijo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze dvoživk, rešiti urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz 3 različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost.

Več o dogodku: https://www.grosuplje.si/objava/217907