Razpisi za zbiranje predlogov LIFE 2024 LIFE Calls for proposals 2024 – European Commission (europa.eu) so odprti od danes (18. aprila 2024), roki za oddajo so v septembru 2024 z okvirnimi proračuni:

Standardni akcijski projekti (SAP)

  • Narava in biotska raznovrstnost – 155 milijonov EUR.
  • Krožno gospodarstvo in kakovost življenja – 65 milijonov EUR.
  • blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje – 61,98 milijona EUR.
  • Prehod na čisto energijo – 4 milijoni EUR.
  • Novi evropski Bauhaus – 8 milijonov EUR.
  • Okoljsko upravljanje – 10 milijonov EUR.

Donacije za usklajevanje in podporo (CSA)

  • Prehod na čisto energijo – 77 milijonov EUR.

Strateški integrirani projekti (SNAP/SIP) – 150 milijonov EUR.

Kako lahko izvem več?

Vse podrobnosti o različnih vrstah nepovratnih sredstev za projekte LIFE, rokih za prijavo in še veliko več si oglejte na strani z razpisi LIFE za leto 2024.

Poleg tega bodo med 23. in 26. aprilom 2024 organizirani vrsta virtualnih informativnih dni #EULife24, ki bodo morebitne prijavitelje vodili skozi postopek. Podrobnosti o različnih srečanjih in načinu prijave so na voljo tukaj. Slovenski Life info dan načrtujemo v juniju.

Od danes so na portalu Evropske komisije o možnostih financiranja in razpisih na voljo vse potrebne informacije o razpisih LIFE 2024 in navodila za oddajo vloge.

Kdo se lahko prijavi?

Upravičeni prijavitelji so podjetja, akademske ustanove, nacionalne, regionalne in lokalne vlade ter nevladne organizacije, ki v EU delujejo na področju ohranjanja narave, varstva okolja, podnebnih sprememb ali prehoda na čisto energijo. Program LIFE podpira inovativne in učinkovite projekte z dokazljivimi učinki in najboljšimi praksami, ki jih je mogoče ponoviti in razširiti drugje v Evropi. Vloge za projekte LIFE lahko predloži ena organizacija ali več organizacij, ki sodelujejo z drugimi evropskimi partnerji – pozorno preverite opis teme financiranja, na katero se želite prijaviti.

Ozadje

Program LIFE je finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe. Zelene ideje uresničuje že od leta 1992 in do danes je sofinanciral več kot 5 500 projektov po vsej EU in v tretjih državah. Za obdobje 2021-2027 je Evropska komisija povečala sredstva programa LIFE za skoraj 60 %, na 5,4 milijarde EUR, in vključila nov podprogram za prehod na čisto energijo. Program LIFE upravlja Evropska izvršna agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA).

Druge koristne povezave

Program LIFE https://www.facebook.com/LIFE.programme

Evropske nacionalne kontaktne točke

Prihodnost je zelena, prihodnost je LIFE