Projekti, pri katerih se na velikem ozemeljskem območju, zlasti na regionalni, medregionalni, nacionalni ali nadnacionalni ravni, izvajajo ukrepi določeni v strateških dokumentih, ki so potrebni za izvajanje  okoljske ali podnebne zakonodaje Unije in na podlagi drugih aktov Unije ali držav članic, zlasti na področju narave, vključno z upravljanjem mreže Natura 2000, vode, odpadkov, zraka ter prilagajanja posledicam podnebnih sprememb in blaženja le-teh, pri čemer se zagotovi udeležba zainteresiranih strani in spodbuja uporaba vsaj enega ustreznega dodatnega vira financiranja Unije ali nacionalnega ali zasebnega vira financiranja.

Angleški prevod:
Integrated projects