Evropska komisija že pripravlja nov LIFE razpis, sočasno pa poteka obveščanje prijaviteljev razpisa LIFE 2016 o rezultatih ocenjevanja. Da bodo imeli letošnji prijavitelji več časa za pripravo projektnega predloga, je letos predvidena objava razpisa že konec aprila.

Razpis LIFE 2017

Evropska komisija bo letošnji LIFE razpis objavila predvidoma 28. aprila 2017. Za pomoč letošnjim prijaviteljem pri projektni prijavi so pripravili okvirno časovnico z roki oddaje prijav na razpis. Tudi letos bo objavljena razpisna dokumentacija – enako kot prejšnja leta.

OKVIRNA ČASOVNICA ZA RAZPIS LIFE 2017

Vrsta projekta Podprogram / prednostni cilj Rok za oddajo prijave
Tradicionalni projekti Podnebni ukrepi (CCM – Blaženje podnebnih sprememb; CCA – Prilagajanje podnebnim spremembam; GIC – Podnebno upravljanje in informacije) 07.9.2017
Okolje (ENV – Okolje in učinkovita raba virov) 12.9.2017
Okolje (NAT – Narava in biotska raznovrstnost) 14.9.2017
Okolje (GIE – Okoljsko upravljanje in informacije) 14.9.2017
Pripravljalni projekti Okolje 20.9.2017
Integrirani projekti – 1. faza Okolje; Podnebni ukrepi 26.9.2017
Integrirani projekti – 2. faza Okolje; Podnebni ukrepi Sredina marca 2018

Razpis LIFE 2016

Še vedno je v teku ocenjevanje projektnih prijav, oddanih na razpis LIFE 2016. Glede na potek EASME predvideva naslednje okvirne datume za naslednje korake razpisa:

  • obveščanje prijaviteljev o rezultatih ocenjevanja: februar in marec 2017,
  • začetek faze revizije predhodno izbranih predlogov: marec – maj 2017,
  • podpis sporazuma o nepovratnih sredstvih LIFE: junij – julij 2017.