So projekti, ki jih program LIFE tekom svojega obstoja tradicionalno podpira. To so predstavitveni (demonstracijski) projekti, projekt najboljše prakse, pilotni projekti in projekti za informiranje, ozaveščenost in razširjanje.

Angleški prevod:
Traditional projects