Delavnice in dogodki

Program LIFE delavnic za leto 2019

Tudi v letu 2019 bo LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti izvedla celoten sklop LIFE delavnic, od informativnega dne, podrobne delavnice do serije treh delavnic za pripravo prijav. Namen delavnic je promocija programa LIFE ter usposabljanje in povezovanje potencialnih prijaviteljev.

Za lažjo organizacijo vašega dela in priprave projektne prijave, objavljamo termine naših dogodkov. Ker je za pripravo dobre prijave za razpis LIFE potreben čas, je prvi LIFE informativni dan potekal že v oktobru. Vse delavnice so brezplačne in odprte za javnost. Vsebina in gradiva naših preteklih delavnic so na voljo na naši spletni strani.

Delavnica Vsebina Termin Lokacija
LIFE informativni dan Predstavitev programa LIFE 26.10.2018
9.1.2019
Brdo pri Kranju
Ljubljana
LIFE podrobna delavnica 2019 Predstavitev razpisa programa LIFE za leto 2019 16.4.2019 Brdo pri Kranju
1. LIFE delavnica za pripravo prijav
  • Definiranje okoljskega problema, projektne teme
  • Cilji in pričakovani rezultati projekta, indikatorji
15.-16.1.2019 Ljubljana
2. LIFE delavnica za pripravo prijav
  • Prevod rezultatov projekta v aktivnosti
  • Obvezni elementi: ponovljivost, prenosljivost in trajnost rezultatov, sinergije
  • Partnerji, deležniki, ciljne skupine in njihovo naslavljanje
12.-13.2.2019 Ljubljana
3. LIFE delavnica za pripravo prijav
  • Identificiranje in naslavljanje tveganj
  • Priprava finančnih tabel
  • Ostala odprta vprašanja
19.-20.3.2019 Ljubljana
LIFE onkraj OBZORJA Predstavitev programa LIFE in Obzorja 2020 4.4.2019 Ljubljana

Program LIFE delavnic za leto 2018

Tudi v letu 2018 je LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti izvedla celoten sklop LIFE delavnic, od informativnega dne, podrobne delavnice do serije treh delavnic za pripravo prijav ter številne druge dogodke. Namen LIFE dogodkov je promocija programa LIFE ter usposabljanje in povezovanje potencialnih prijaviteljev. Ker je priprava dobre projektne prijave dolgotrajen proces, smo s prvimi delavnicami pričeli že v decembru 2017.

Vsi dogodki so bili brezplačni in odprti za javnost, gradiva pa so dostopna na spodnjih povezavah.

Tip delavnice Vsebina Termin Lokacija
LIFE informativni dan Predstavitev programa LIFE 13.12.2017
14.12.2017
Rimske Toplice
Portorož
LIFE podrobna delavnica Predstavitev razpisa programa LIFE za leto 2018 23.5.2018 Ljubljana
1. LIFE delavnica za pripravo prijav Definiranje okoljskega problema

Cilji in pričakovani rezultati projekta

Partnerji, deležniki, ciljne skupine in njihovo naslavljanje

23.-24.1.2018 Ljubljana
2. LIFE delavnica za pripravo prijav Prevod rezultatov projekta v aktivnosti

Obvezni elementi: ponovljivost, prenosljivost in trajnost rezultatov, sinergije

Identificiranje in naslavljanje tveganj

19.3. in 22.3.2018 Ljubljana
3. LIFE delavnica za pripravo prijav Monitoring projekta in indikatorji

Priprava finančnih tabel

Ostala odprta vprašanja

10.4. in 12.4.2018 Ljubljana
Mednarodna konferenca za mreženje Mednarodna konferenca LIFE kmetovanje – okoljsko vzdržno kmetijstvo 8.-9.5.2018 Brdo pri Kranju
LIFE delavnica NCFF Predstavitev finančnega mehanizma za projekte s področja naravnega kapitala 31.5.2018 Brdo pri Kranju
LIFE delavnica PF4EE Predstavitev zasebnega finančnega mehanizma za energetsko učinkovitost 9.10.2018 Ljubljana
LIFE delavnica za nevladne organizacije Predstavitev programa LIFE  in možnosti sofinanciranja LIFE projektov nevladnih organizacij s strani Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za javno upravo 11.12.2018 Ljubljana
EU sredstva za okoljske projekte Prikaz sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov v Sloveniji. 12.12.2018 Ljubljana

Arhiv

Prihajajoči dogodki

[events_list limit=”10″]#_EVENTLINK <br /> #_EVENTDATES ob #_EVENTTIMES
[/events_list]

Videoposnetki delavnic