Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 3. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki je potekala 10.4.2018 s ponovitvijo 12.4.2018 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad). Udeležba je bila brezplačna.

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila zadnja v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Na delavnici smo nadgrajevali znanje, pridobljeno na prvi in drugi delavnici ter nadaljevali z nadaljnjimi koraki priprave prijave.

Udeležbo na tretji delavnici smo še posebej priporočali letošnjim prijaviteljem, saj smo obravnavali izpolnjevanje finančnih tabel in opredelili kazalnike uspešnosti. Poleg tega se nam je preko videokonference pridružila tudi predstavnica agencije EASME, ki je odgovorna za izvajanje programa LIFE, s predstavitvijo procesa ocenjevanja projektnih predlogov.

Okvirni program tretje delavnice
Trajanje Naslov sklopa
08.30 – 09.00  Registracija udeležencev in pogostitev s kavo
09.00 – 09.10  Uvod in govor direktorice (video)
09.10 – 10.30  Priprava finančnih tabel (predstavitev, video)
10.30 – 10.45  Odmor
10.45 – 12.00  Priprava finančnih tabel (video-teorija, video-vaja)
12.00 – 12.50  Kosilo
12.50 – 13.40  Kazalniki uspešnosti (predstavitev, video)
13.40 – 14.05  Ocenjevanje LIFE projektnih predlogov (predstavitev, video)
14.05 – 14.50  Vprašanja in zaključek delavnice (predstavitev, video)

Delavnice za pripravo prijav so zasnovane tako, da sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. Program delavnic se lahko spremeni. Več informacij o LIFE delavnicah.

Opisi vaj
LIFE-Performance-Indicators-Call-2017