Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 1. LIFE delavnico za pripravo prijav, ki  je potekala v torek, 23. januarja 2018, s ponovitvijo 24. januarja 2018, v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad).

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila prva v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Obravnavali smo tri pomembne sklope procesa priprave prijav: definiranje in opis okoljskega problema, določanje ciljev in pričakovanih rezultatov ter identificiranje in naslavljanje deležnikov in ciljnih skupin. Vsak sklop je bil sestavljen iz treh delov: teorija (vključno s predstavitvijo orodij), izkušnje tujih prijaviteljev in praktična vaja, s katero so udeleženci sami preizkusili predstavljena orodja na podlagi prejetega gradiva.

Delavnica je bila prva v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav, na katerih smo predstavili osnovne korake, kako iz projektne ideje razviti logični okvir projekta in oblikovati projektno prijavo. Na delavnici sta svoje izkušnje s pripravo projektne prijave delila tudi predstavnika španskih organizacij SEO/BirdLife in Grupo San Valero, uspešnih prijaviteljev več LIFE projektov.

David de la Bodega je vodja pravnega programa v nevladni naravovarstveni organizaciji SEO/BirdLife (španski partner svetovne organizacije za varstvo narave BirdLife International). SEO/BirdLife je sodeloval že v 20 LIFE projektih, tako kot upravičenec koordinator kot pridruženi upravičenec. Izkušnje imajo tudi z izvajanjem projektov financiranih iz drugih evropskih finančnih mehanizmov kot so program »Kazensko pravosodje« (Criminal Justice Programme), Interreg, Erasmus+ ter Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Izvajajo tako nacionalne kot mednarodne projekte (s partnerji iz Francije, Nemčije, Grčije, Italije, Litve, Nizozemske, Portugalske, Švedske in Združenega kraljestva). Nekateri LIFE projekti so bili nagrajeni kot »Best« in »Best of the Best« LIFE projekti. Trenutno izvajajo projekt LIFE Olivares Vivos – Olive Alive: Towards the design and certification of biodiversity friendly olive groves (LIFE14 NAT/ES/01094).

Nieves Zubalez je vodja oddelka za mednarodne zadev pri izobraževalni skupini San Valero, ki je sestavljena iz 5 entitet, od osnovne šole do univerze. Prve izkušnje s programom LIFE so pridobili leta 1995, do danes pa so sodelovali že v 20 LIFE projektih iz cele Evrope. Sami so uspešno prijavili in izvedli 9 projektov s področij okolja in podnebnih ukrepov, od katerih sta dva prejela nagrado »Best« in en »Best of the Best« s področja okolja.

Okvirni program prve delavnice*
Trajanje Naslov sklopa
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo
09.00 – 09.10 Uvod v usposabljanje (predstavitev, video, kviz)
09.10 – 10.40 Definiranje (okoljskega) projektnega problema (predstavitev, teorija, praksa1, praksa2, praksa3, vaja)
10.40 – 10.55 Odmor
10.55 – 12.25 Cilji in pričakovani rezultati projekta (predstavitev, teorija, praksa1, praksa2, vaja)
12.25 – 13.25 Kosilo
13.25 – 14.55 Deležniki, ciljne skupine in njihovo naslavljanje (predstavitev, teorija, praksa1, praksa2, vaja)
14.55 – 15.00 Zaključek (predstavitev, video)

*Zaradi usklajevanja z gostujočimi predavatelji lahko pride do sprememb v programu. Prosimo za razumevanje.

Svetujemo udeležbo na vseh treh delavnicah, saj sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. O terminih naslednjih dveh delavnic vas bomo še obvestili. Več informacij o LIFE delavnicah.

Gradiva:
WW1_Smiselni_koraki
Projekt_za_vajo
Matrica_deležnikov
Matrica_deležnikov_rangiranje