Mesec: maj 2018

Loading...

Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo delavnico o novem pilotnem finančnem mehanizmu programa LIFE (NCFF). Predstavili smo, katere dejavnosti lahko financirate, in odgovorili na vprašanje, če ste do takega financiranja upravičeni. Dogodek je potekal v četrtek, 31. maja 2018, v hotelu Brdo (Predoslje 39, 4000 Kranj).

Loading...

Predstavitev pilotnega finančnega mehanizma NCFF Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo delavnico o novem pilotnem finančnem mehanizmu programa LIFE (NCFF). Predstavili smo, katere dejavnosti lahko financirate, in odgovorili na vprašanje, če ste do takega financiranja upravičeni. Dogodek je potekal v četrtek, 31. maja 2018, v hotelu Brdo (Predoslje 39, 4000 Kranj).

Loading...

V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo LIFE podrobno delavnico, ki je potekala 23. maja 2018 na Gozdarskem inštitut Slovenije v Ljubljani. Na delavnici je bila namenjena vsem, ki želite v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE, saj smo predstavili novosti razpisa LIFE.

Loading...

V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo LIFE podrobno delavnico, ki je potekala 23. maja 2018 na Gozdarskem inštitut Slovenije v Ljubljani. Na delavnici je bila namenjena vsem, ki želite v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE, saj smo predstavili novosti razpisa LIFE. Program delavnice je sestavljen iz dveh sklopov.…

Loading...

Tudi letos je v okviru projekta LIFE krepitev zmogljivosti potekala mednarodna konferenca za mreženje (8 maj obisk projektov, 9 maj konferenca na Brdu). Namen konference je bil predstavitev priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte.

Loading...
LIFE konferenca 2017 Kmetijstvo je sektor, ki smo ga na Ministrstvu za okolje in prostor prepoznali kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji smo sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želimo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Zato smo organizirali…