Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 2. LIFE delavnico za pripravo prijav v letu 2018, ki je potekala 19. marca 2018 s ponovitvijo 22. marca 2018 v konferenčnem centru DOMUS MEDICA (Dunajska 162, Ljubljana Bežigrad).

Delavnica je temeljila na praktični pripravi prijave za program LIFE in je bila druga v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav. Na delavnici smo nadgrajevali znanje, pridobljeno na prvi delavnici in nadaljevali z nadaljnjimi koraki priprave prijave, zato priporočamo, da si pregledate gradiva. Obravnavali smo tri pomembne sklope procesa priprave prijav: prevod rezultatov projekta v aktivnosti, EU dodana vrednost ter tveganja in njihovo naslavljanje.

Program delavnice
Trajanje Naslov sklopa
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo
09.00 – 09.30 Uvod v usposabljanje in pregled pretekle delavnice (predstavitev, video)
09.30 – 11.00 Prevod rezultatov projekta v aktivnosti (predstavitevteorija, praksa, vaja)
11.00 – 11.15 Odmor
11.15 – 13.15 EU dodana vrednost (predstavitevteorija, praksa in vaja)
13.15 – 14.00 Kosilo
14.00 – 15.00 Tveganja in njihovo naslavljanje (predstavitev, teorija, praksa, vaja)
)15.00 – 15.10 Zaključek (predstavitev)

Delavnice za pripravo prijav so zasnovane tako, da sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. Program delavnic se lahko spremeni. Več informacij o LIFE delavnicah.

Potencialnim prijaviteljem svetujemo, da si pogledajo informacije o osnutku projektnega predloga, ki ga bo na Evropsko komisijo potrebno oddati že v mesecu juniju (velja za prednostni področji Okolje in Narava, za prednostno področje Podnebje je potrebno oddati končno prijavo v mesecu septembru). Vsem, ki imate že projektno idejo, svetujemo, da izpolnite osnutek projektne ideje in se dogovorite za bilateralni sestanek.

Gradiva:
Vaja_sinergije
Vaja_PPT_primeri_a4_čistopis
Vaja_PPT
matrica_tveganj-stategija-resevanja
matrica_tveganj_a3