Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo 1. LIFE delavnico za pripravo projektne prijave, ki je potekala v dveh terminih z identično vsebino. Prvi termin je bil v torek, 15. januarja 2019, s pričetkom ob 8:30 v poslovni stavbi Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o. (Vodovodna cesta 90, Ljubljana). Ponovitev delavnice je bila 16. januarja 2019 (na isti lokaciji in z enakim časovnim potekom). 

Delavnica je bila prva v seriji treh LIFE delavnic za pripravo prijav, na katerih smo predstavili osnovne korake, kako iz projektne ideje razviti logični okvir projekta in oblikovati projektno prijavo. Predstavljeno teorijo je s praktičnega vidika predstavila dr. Nika Debeljak z Zavoda RS za varstvo narave, vodja projekta LIFE TO GRASSLANDS.

Svetujemo vam udeležbo na vseh treh delavnicah, saj sledijo fazam snovanja projekta in se med seboj dopolnjujejo. Več informacij o LIFE delavnicah.

Okvirni program delavnice
8.30 – 9.00 Registracija 
9.00 – 9.10 Pozdravni nagovor in uvod v delavnico (predstavitev, video)
9.10 – 9.35 Prednostne teme (teorija,video)
9.35 – 11.15 Opredelitev okoljskega problema (teorija, praksa, video)
11.15 – 11.35 Odmor
11.35 – 13.15 Cilji in rezultati (teorija, praksa, video)
13.15 – 14.15 Indikatorji (teorija, praksa, video)
14.15 – 15.15 Kosilo in zaključek

Gradiva:
Opis projekta – Narava
Opis projekta – Okolje
Opis projekta – Podnebni ukrepi
Opis projekta – Okoljsko ozaveščanje in informacije