Kmetijstvo je sektor, ki smo ga na Ministrstvu za okolje in prostor prepoznali kot sektor s potencialom za razvoj novih slovenskih LIFE projektov. V Sloveniji smo sicer že zbrali nekaj primerov dobre prakse, vendar se želimo pridružiti državam članicam, ki uspešno črpajo LIFE sredstva tudi za reševanje okoljskih izzivov v kmetijstvu. Zato smo organizirali konferenco, katere namen je bil predstavitev priložnosti, ki jih prinaša program LIFE kmetijstvu, in spodbujanju reševanja aktualnih okoljskih problemov skozi LIFE projekte.

Konferenco smo uspešno izvedli, za kar gre zahvala vsem vam, ki ste z nami sooblikovali ta dogodek (program z opisi vsebin):
– Ireni Majcen, ministrici za okolje in prostor, in mag. Tanji Strniša, državni sekretarki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za uvodne besede;
– dr. Patriku Kolarju za uvodni nagovor in predstavitev pregleda doprinosa programa LIFE v kmetijstvu na EU ravni;
– prof. dr. Luki Juvančiču za predstavitev aktualnih izzivov v kmetijstvu;
– dr. Mariji Markeš za predstavitev aktualnih okoljskih problemov oz. groženj naravi prepoznanih na področju kmetijstva ter zaključni nagovor;
– Marii Bastidas (LIFE MONTADO ADAPT), dr. Giuseppeju Bonazziju (AQUA), Stefanu Brenni (LIFE HelpSoil), dr. Patricku McGurnu (AranLIFE) in Roku Černetu (LIFE DINALP BEAR in SloWolf) za predstavitev projektov v panelu LIFE kmetovanje;
– prof. dr. Lučki Kajfež Bogataj, dr. Jožetu Verbiču, dr. Borutu Vrščaju, mag. Mateji Žvikart in mag. Aleksandri Majić Skrbinšek za strokovno moderiranje delavnic;
– dr. Niki Debeljak Šabec za predstavitev projekta LIFE TO GRASSLANDS v okviru delavnice “Travišča”;
– sodelavcem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za aktivno sodelovanje pri oblikovanju vsebin konference;
– ekipi projekta LIFE ViVaCCAdapt, sodelavcem Krajinskega parka Ljubljansko barje in sodelavcem Notranjskega regijskega parka (LIFE Presihajoče Cerkniško jezero) za pomoč pri organizaciji in izvedbi terenskih obiskov;
– Patriciji Štor, Ireni Likar in Barbari Vidmar za izvedbo predstavitev v okviru terenskega obiska;
– projektom in organizacijam, ki so se predstavili na LIFE tržnici;
– in nenazadnje vsem udeležencem, ki ste se nam pridružili iz Avstrije, Hrvaške, Irske, Italije, Madžarske, Portugalske in Slovenije.

Vsem še enkrat najlepša hvala, da ste se udeležili konference in prispevali k ustvarjanju novih partnerstev za prihodnje LIFE projekte. Kaj smo dosegli s konferenco, si lahko preberete v zaključkih konference (video).

Ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti

Z NAMI SO BILI

Irena Majcen

Ministrica za okolje in prostor

Pozdravni nagovor

mag. Tanja Strniša

državna sekretarka
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Pozdravni nagovor