Ministrstvo za okolje in prostor je za leto 2019  izvedlo dva LIFE informativna dneva. Prvi je potekal 26. oktobra 2018 v Kongresnem centru Brdo, drugi pa 9. januarja 2019 v Parku Škocjanske jame, Pr Nanetovh.

Dogodka sta bila organizirana v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti in bila namenjena vsem, ki še ne poznate programa LIFE. LIFE je evropski finančni mehanizem, ki nudi sofinanciranje aktivnosti s področja varstva okolja, ohranjanja narave ter prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb. Na informativnem dnevu smo predstavili osnovne informacije o nepovratnih sredstvih programa LIFE:

  • Informacije, kako do nepovratnih sredstev za reševanje konkretnih okoljskih problemov;
  • Informacije, kako oblikovati projekt in kakšni so osnovni koraki za prijavo za LIFE sofinanciranje;
  • Izkušnje iz prakse: z nami so izkušnje delili uspešni slovenski prijavitelji in izvajalci tekočih LIFE projektov.
Program dogodka (spodnji videi so bili posneti na prvem LIFE informativnem dnevu (26.10.2018))
08.30 – 09.00 Registracija udeležencev
09.00 – 09.10 Uvodni pozdrav udeležencev delavnice (video)
09. 10 – 09.30 Kaj je program LIFE? (predstavitev, video)
09.30 – 09.50 Ključne informacije za prijavitelje (predstavitev, video)
09.50 – 10.50 Vaja (predstavitev, video)
10.50 – 11.05 Odmor
11.05 – 12.05 Moderirana diskusija s predstavniki tekočih LIFE projektov v Sloveniji, diskusija v obliki okrogle mize (video)
12.05 – 12:15 Doprinos LIFE projektov v Sloveniji (predstavitev, video)
12.15 – 12.30 Kako prijavim LIFE projekt? Kako in kje lahko razvijem svojo LIFE projektno idejo? (predstavitev, video)
12.30 – 13.30 Izmenjava izkušenj ob kosilu
13.30 – 14.50 Bilateralni sestanki / Srečanje izvajalcev tekočih LIFE projektov