V sklopu projekta LIFE Krepitev zmogljivosti sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizirala predstavitev dveh evropskih finančnih mehanizmov, programa LIFE in Obzorja 2020, z naslovom LIFE onkraj OBZORJA. Dogodek je potekal 4. aprila 2019 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Glavni cilj dogodka je bil prikaz sinergije programov LIFE in Obzorja 2020 pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov v Sloveniji. Tako želimo prispevati k večji podpori projektom, ki rešujejo okoljske probleme v Sloveniji in na ravni EU v tekoči in prihodnji finančni perspektivi. Dogodka se je udeležil dr. Patrik Kolar, vodja oddelka B Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja (EASME), odgovornega za izvajanje obeh finančnih mehanizmov. Praktične izkušnje z izvajanjem projektov, financiranih iz obeh finančnih mehanizmov, sta z nami delili dr. Ana Mladenovič z Zavoda za gradbeništvo Slovenije (LIFE ReBirth, Cinderela), in dr. Maria Loizidou s Tehnične univerze v Atenah, Grčija (LIFE SOL-BRINE, O2020 ZERO BRINE).

Povezave do predstavitev predavateljev so na voljo v spodnjem programu.

OKVIRNI PROGRAM
10.30 – 11.00 Registracija
11.00 – 11.20 Uvodni pozdravi:

dr. Patrik Kolar, EASME

dr. Peter Volasko, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor

11.20 – 11.40 Predstavitev programov LIFE in O2020, dr. Patrik Kolar, EASME (predstavitev)
11.40 – 12.00 Program LIFE v Sloveniji, Dejan Zupanc, Ministrstvo za okolje in prostor (predstavitev)
12.30 – 13.00 Predstavitev projektov LIFE ReBirth in H2020 Cinderella, dr. Ana Mladenovič, Zavod za gradbeništvo Slovenije (predstavitev)
13.00 – 13.15 Odmor za kavo
13.15 – 13.45 Program Obzorje 2020 v Sloveniji, Petra Žagar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (predstavitev)
13.45 – 14.05 Predstavitev projektov LIFE SOL-BRINE in H2020 ZERO BRINE, dr. Maria Loizidou, Nacionalna tehnična univerza v Atenah, Grčija (predstavitev)
14.05 Kosilo