Ministrstvo za okolje in prostor je kot nacionalna kontaktna točka programa LIFE v Sloveniji organiziralo delavnico na temo predstavitve evropskih finančnih mehanizmov in programov, katerih tematski cilj je varovanje okolja. Delavnica je potekala 12. decembra 2018 v Hiši Evropske unije (Dunajska 20, 1000 Ljubljana).

Glavni cilj delavnice je bilo prikazati sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov v Sloveniji. Z dogodkom smo želeli prispevati k večji podpori projektom, ki rešujejo okoljske probleme v Sloveniji in na ravni EU v tekoči in prihodnji finančni perspektivi.

Program
10.30 – 11.00 Prijava udeležencev, mreženje ob kavi
11.00 – 11.05 Uvodni nagovor udeležencev
11.05 – 11.30 Predstavitev programa LIFE
Tatjana Orhini Valjavec, Ministrstvo za okolje in prostor (predstavitev)
11.30 – 12.00 Predstavitev programa INTERREG CBC
Urška Trojar, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (predstavitev)
Predstavitev projekta FRISCO
Tina Rupnik, Ministrstvo za okolje in prostor (predstavitev)
12.00 – 12.30 Predstavitev transnacionalnih INTERREG programov
dr. Janez Berdavs, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (predstavitev)
Predstavitev projekta Link4Soils
dr. Borut Vrščaj, Kmetijski inštitut Slovenije (predstavitev)
12.30 – 13.00 Odmor
13.00 – 13.30 Predstavitev programa Obzorje 2020
Petra Žagar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (predstavitev)
Predstavitev projekta CINDERELA
dr. Ana Mladenović, Zavod za gradbeništvo (predstavitev)
13.30 – 14.00 Zaključki
14.00 Kosilo