Ministrstvo za okolje in prostor je 9. oktobra 2018 v sklopu projekta LIFE Krepitev zmogljivosti izvedlo predstavitev zasebnega finančnega mehanizma za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti v stavbah. Predstavitev je bila namenjena predstavnikom komercialnih bank. 

Skladno z evropskimi pravili so namreč lahko nosilke omenjenega finančnega mehanizma komercialne banke iz držav članic EU. Mehanizem jim omogoča, da razvijejo in nudijo posebne programe posojil za projekte energetske učinkovitosti v stavbah.

Zasebni finančni mehanizem za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti v stavbah (ang. Private Finance for Energy Efficiency – PF4EE) je eden od finančnih mehanizmov programa LIFE, finančnega instrumenta EU, ki je v celoti namenjen podpori ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov. Cilj zasebnega finančnega mehanizma za izvedbo ukrepov energetske učinkovitosti v stavbah, ki ga upravljata Evropska komisija (EK) in Evropska investicijska banka (EIB), je reševanje omejenega dostopa do ustreznega in cenovno ugodnega komercialnega financiranja naložb v energetsko učinkovitost.

Program
(Narodni Muzej Slovenije, Maistrova 1, Ljubljana)

9.30 – 10.00 Registracija udeležencev in pogostitev s kavo
10.00 – 10.15 Uvodni pozdrav in predstavitev govorcev 

Nives Nared, Ministrstvo za okolje in prostor

10.15 – 10.45 Predstavitev finančnega mehanizma PF4EE ter energetska in podnebna politika Evrope letu 2020, s poudarkom na energetski učinkovitosti 

Hadrien Michel, Evropska komisija (predstavitev)

10.45 – 11.45 Področja finančnega mehanizma PF4EE, njegovo delovanje in odobreni projekti

Laurent Bender in Pavlos Roidis, Evropska investicijska banka (predstavitev)

11.45 – 12.00 Vprašanja
12.00 – 13.00 Kosilo in možnost bilateralnih sestankov s predstavniki EIB