V pomoč prijaviteljem pri pridobivanju nepovratnih sredstev programa LIFE je Ministrstvo za okolje in prostor organiziralo LIFE podrobno delavnico, ki je potekala 23. maja 2018 na Gozdarskem inštitut Slovenije v Ljubljani.

Na delavnici je bila namenjena vsem, ki želite v letošnjem letu prijaviti projekt za sofinanciranje iz programa LIFE, saj smo predstavili novosti razpisa LIFE. Program delavnice je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem so potekale skupne predstavitve za vsa področja. V drugem sklopu so istočasno potekale ločene predstavitve za posamezna področja (Okolje (ENV in GIE, ki naslavljajo okoljske prednostne teme), Narava (NAT in GIE, ki naslavljajo naravske prednostne teme) in Podnebni ukrepi (CCA, CCM, GIC)).

Na dogodku je bil prisoten mobilni zbiralnik projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, kjer so lahko udeleženci oddali odpadno električno in elektronsko opremo (vključno s televizorji in ekrani), odpadne baterije in sijalke.

Program delavnice

Prvi sklop – skupna predstavitev za vsa področja

8.30 – 09.00 Registracija udeležencev in predstavitev projektov
09.00 – 09.15 Uvodni pozdrav udeležencev delavnice (video)
09. 15 – 10.00 Predstavitev razpisa LIFE 2018
Novosti in posebnosti v razpisu LIFE 2018 (predstavitev, video)
10.00 – 10.30 Nikolaj Pečenko: Dobra LIFE prijava = dobro izvajanje (predstavitev, video)
10.30 – 10.45 Odmor s kavo
10.45 – 12.00 Izpolnjevanje LIFE prijavnice – Obrazci A in B, eProposal (predstavitev, video)
12.00 – 13.00 Kosilo
13.00 – 14.20 Drugi sklop – ločene predstavitve za področja Okolje, Narava (video) in Podnebni ukrepi