Leto: 2020

Loading...

Izvajalska agencija za mala in srednjapodjetja (EASME) je objavila razpis programa LIFE 2020 »Evropski zeleninačrt« – NGO4GD. Namenjen je neprofitnim nevladnim organizacijam, ki delujejona področju okolja in/ali podnebnih sprememb ter so zaradi trenutnih epidemiološkihrazmer izgubile dohodek.  

Loading...

Agencija RS za okolje je kot vodilni partner projekta LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem (LIFE NarcIS) sredi oktobra 2020 z Evropsko komisijo podpisala Sporazum o dodelitvi sredstev za izvedbo projekta v skupni vrednosti 3.695.411 EUR, kar je 53,3 % vrednosti projekta. S projektom bodo vzpostavili informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil…

Loading...

Evropska komisija napoveduje poseben javni razpis v okviru programa LIFE, ki bo namenjen nevladnim organizacijam. Namen razpisa je krepitev nevladnih organizacij, da bodo z mobilizacijo in udeležbo civilne družbe prispevale k izvajanju evropskega zelenega dogovora. Razpis bo objavljen v mesecu decembru 2020. Več informacij je na spletni strani: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/pre-information-life-2020-call-proposals-ngos-european-green-deal.

Loading...

Po stoletjih neusmiljenega preganjanja in lova je bil bober pred dobrima dvema stoletjema v večini evropskih dežel iztrebljen, vrsta pa na pragu izumrtja. V zadnjih desetletjih se s številnimi programi ponovnih naselitev pospešeno vrača v zgodovinske habitate, po naselitvi na Hrvaškem tudi v Slovenijo. Na tej poti uspešno premaguje različne ovire v kulturni krajini in…

Loading...

Evropska komisija je objavila razpis, s katerim želi vložiti milijardo evrov v raziskovalne in inovacijske projekte, ki se ukvarjajo z zmanjševanjem podnebnih sprememb in pomagajo varovati edinstvene evropske ekosisteme in biotsko pestrost. Projekti, financirani v okviru tega razpisa, bi naj prispevali rezultate na desetih vsebinskih področjih. Med osmimi tematskimi področij so: • povečanje podnebnih ambicij;…

Loading...

Generalni direktorat Evropske komisijeCLIMA in agencija EASME soorganizirata sklop spletnih seminarjev Podnebno nevtralna hrana in les: predstavitev najboljših podnebnih praks v kmetijstvu,gozdarstvu, živilskih sistemih in biogospodarstvu, ki bodo potekali od6. do 9. oktobra 2020. Poiščite več informacij in se brezplačno registrirajte tukaj: https://ec.europa.eu/easme/en/climate-neutral-food-and-wood-showcasing-best-climate-practices-agriculture-forestry-food-systems.

Loading...

Evropska komisija je izmed vseh LIFE projektov, končanih v lanskem letu, izbrala 15 finalistov za Nagrade LIFE 2020. LIFE Nagrade tako priznajo najbolj inovativne, navdihujoče in učinkovite LIFE projekte v treh kategorijah: podnebni ukrepi, okolje in varstvo narave. Mednarodni projekt LIFE DINALP BEAR, katerega vodilni partner je bil Zavod za gozdove Slovenije in je potekal…

Loading...

Projekt LIFEGENMON, katerega vodilni partner je Gozdarski inštitut Slovenije, prihaja v ciljno ravnino. Zaključna konferenca projekta LIFEGENMON z naslovom »Forest science for future Forests: Forest genetic monitoring and biodiversity in changing environments« bo potekala od21. do 25.9.2020, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in preko video prenosa Zoom. Registrirani udeleženci lahko konferenco spremljajo tudi pasivno…