Evropska komisija je objavila razpis, s katerim želi vložiti milijardo evrov v raziskovalne in inovacijske projekte, ki se ukvarjajo
z zmanjševanjem podnebnih sprememb in pomagajo varovati edinstvene evropske ekosisteme in biotsko pestrost.Projekti, financirani v okviru tega razpisa, bi naj prispevali rezultate na desetih vsebinskih področjih.

Med osmimi tematskimi področij so:
• povečanje podnebnih ambicij;
• čista, cenovno dostopna in varna energija;
• industrija za čisto in krožno gospodarstvo;
• energijsko in energetsko učinkovite stavbe;
• trajnostna in pametna mobilnost;
• kmetijstvo (od vil do vilic);
biotska pestrost in ekosistemi:
• okolje brez onesnaževanja in brez strupov.

Dve področji sta horizontalni:
• krepitev znanja in
• opolnomočenje državljanov.

Rok za oddajo prijav je 26. januar 2021, predviden začetek izbranih projektov je jesen 2021.

https://ec.europa.eu/easme/en/news/european-green-deal-call-open-1-billion-investment-green-and-digital-transition