Mesec: julij 2016

Loading...

Izberite zanesljive in preverjene partnerje, ki vam bodo nudili aktivno pomoč in podporo od sestavljanja projektne naloge, do oddaje končnega poročila. Projektno prijavo sestavite premišljeno in preverite čim več informacij, da ne bi med izvajanjem projekta ugotovili, da kakšen ukrep ni izvedljiv, kot ste si ga zamislili in predlagali ob prijavi. Hkrati se nama zdi…

Loading...

V mesecu juliju in avgustu Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) gosti naslednjo razstavo iz serije razstav LIFE projektov v Sloveniji. Razstavo projekta LIFE Kočevsko so nasledili panoji, ki so bili pripravljeni v okviru kar dveh LIFE projektov, in sicer LIFE AQUALUTRA in LIFE AQUAVIVA. V avli MOP na Dunajski 48 se tako predstavlja biotska…

Loading...

Ključni okoljski izziv, ki ga projekt naslavlja je ohranjanje biotske raznovrstnosti v kmetijski kulturni krajini, konkretno ohranjanje suhih travišč. S problemom upada biotske raznovrstnosti v kmetijski krajini se borimo že nekaj desetletij in Slovenija kot evropska država z izjemno visoko biotsko raznovrstnostjo ima v EU še posebej pomembno vlogo in odgovornost. Ekstenzivna travišča so tako…

Loading...

Projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki ga vodi in izvaja družba ZEOS, bo potekal pet let in bo obsegal tri glavne akcije. Te bodo nagovarjale ciljne skupine v različnih okoljih. V večjih trgovskih centrih po vsej Sloveniji bo družba v sodelovanju s trgovskimi verigami postavila 45 zelenih kotov. Namen je približati potrošniku informacijo ter lokacijo…

Loading...

V demonstracijskem projektu LIFE PharmDegrade predstavlja podjetje Arhel d.o.o. v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani tehnološko rešitev za odstranjevanje ostankov zdravil, ki ostajajo v vodi po čiščenju v bioloških čistilnih napravah. Nekatere farmacevtske učinkovine so namreč kompleksne in biološko obstojne molekule in se v sekundarni biološki stopnji čiščenja odpadne vode ne razgradijo.…

Loading...

Osnovni element biotske raznovrstnosti je genetska pestrost, ki doslej še ni bila vključena  v sisteme monitoringov ohranjenosti narave in gozdov, čeprav je vključena med cilje Resolucije o nacionalnem gozdnem programu. Ta izpostavlja trajnostno gospodarjenje z gozdovi na osnovi ohranjanja biotske raznovrstnosti gozdov z izhodiščem na genski ravni. Spremembe v okolju in gozdnogojitveni ukrepi  vplivajo na…

Loading...

Povzetek projekta V politično razdrobljenem območju Evrope je eden izmed glavnih ciljev ohranjanja in upravljanja z rjavim medvedom čezmejno sodelovanje in upravljanje na nivoju populacije. Žal je ta cilj pogosto težko doseči. To težavnost želimo preseči v okviru držav Hrvaške, Slovenije, Italije in Avstrije s pomočjo obsežnega LIFE+ projekta, ki je v večinskem delu sofinanciran…

Loading...

Projekt »Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko« ali krajše LIFE Kočevsko celovito obravnava aktivno varstvo območij Natura 2000 Kočevsko. Projekt se izvaja v okviru finančnega mehanizma LIFE+ in je eden izmed treh slovenskih projektov, ki so bili izbrani za sofinanciranje na razpisu LIFE+ 2013. Projekt bo potekal 54 mesecev, in sicer od 1.9.2014 do 28.2.2019, prijavitelj…

Loading...

V EU je tisoče območij, ki so onesnažena zaradi pretekle industrijske rabe, odlagališč, pesticidov in drugih virov onesnaženja. Evropska Komisija navaja, da je kar 35 % vseh tal v EU degradiranih. Največja in najbolj onesnažena območja so običajno območja z visoko gostoto poselitve in z intenzivno industrijo. Po podatkih Evropske okoljske agencije je trenutno v…