V mesecu juliju in avgustu Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) gosti naslednjo razstavo iz serije razstav LIFE projektov v Sloveniji. Razstavo projekta LIFE Kočevsko so nasledili panoji, ki so bili pripravljeni v okviru kar dveh LIFE projektov, in sicer LIFE AQUALUTRA in LIFE AQUAVIVA. V avli MOP na Dunajski 48 se tako predstavlja biotska pestrost celinskih voda, od alg do vidre.

LIFE – NATURA projekt AQUALUTRA: Ohranjanje populacije vidre na Goričkem – faza 1 (LIFE04NAT/SI/000234 je zasnoval Inštitut za ohranjanje naravne dediščine Lutra, prijavila pa osrednja gorička občina, Gornji Petrovci. Poleg Inštituta Lutra so bili partnerji v projektu še podjetje za aplikativno ekologijo Limnos d. o. o., Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Občina Dobrovnik, Občina Kobilje, Občina Puconci, Občina Kuzma, Občina Rogašovci, Občina Moravske Toplice, Občina Cankova in podjetje za videoprodukcijo Grand d. o. o. Projekt je poleg Javne agencije za železniški promet RS sofinanciral tudi MOP. V obdobju štirih let in pol so izvedli kar 43 akcij. Med pomembnejšimi je bil pregled razširjenosti vidre na Goričkem in kakovosti njenih habitatov. Evidentirali so »črne« točke na prometnicah ter jih skušali v največji meri odpraviti ali nanje vsaj opozoriti. Z ekoremedijacijo so izboljšali nekaj odsekov vodotokov, ki jih je neposredno ali posredno prizadela gradnja železniške proge. Istočasno so izvajali tudi ozaveščevalne aktivnosti, projekt pa se je zaključil z izgradnjo Vidrinega centra v Križevcih na Goričkem. Projekt se je zaključil aprila 2009.

Leto kasneje je Inštitut Lutra prijavil novi, tokrat LIFE+ komunikacijsko – informacijski projekt, AQUAVIVA: Živa voda – od biodiverzitete do pipe, ki se je pričel septembra 2011. Partnerja sta bila Hopa in Inštitut za vode RS, sofinancerja pa MOP in HSE. Namen projekta je bil opozoriti na problematiko izgube biotske raznovrstnosti ekosistemov celinskih voda in ozaveščati o pomembnosti njenega ohranjanja. V treh letih so izvedli številne ozaveščevalne aktivnosti, od izobraževalnih delavnic, spletnega oglaševanja do postavitve razstave v parku Tivoli v Ljubljani. Projekt je bil več kot uspešen, saj je bil uvrščen med finaliste »Best of the best« LIFE projektov po izboru Evropske komisije.

Poleg MOP-a je oba projekta sofinancirala še Evropska komisija v sklopu LIFE programa.