Akronim projekta: LIFE Gospodarjenje z e-odpadki
Številka projekta: LIFE14 GIE/SI/000176
Leto razpisa projekta: 2014
Prednostno področje: Okoljsko upravljanje in informacije
Naslov projekta (ANG): Governance of Waste EEE (WEEE) and Waste PBA (WPBA) Flow and Consumer Friendly Collection and Awareness Raising
Vodilni partner: ZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.
Začetek projekta: 1.1.2016
Zaključek projekta: 30.12.2020
Spletna stran: http://e-odpadki.zeos.si
Poročilo za javnost: LIFE14_GIE_SI_000176-SI.pdf

Projekt LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki ga vodi in izvaja družba ZEOS, bo potekal pet let in bo obsegal tri glavne akcije. Te bodo nagovarjale ciljne skupine v različnih okoljih. V večjih trgovskih centrih po vsej Sloveniji bo družba v sodelovanju s trgovskimi verigami postavila 45 zelenih kotov. Namen je približati potrošniku informacijo ter lokacijo oddaje OEEO, predvsem manjših dimenzij OEEO. Druga pomembna akcija je postavitev najmanj 400 uličnih zbiralnikov za zbiranje OEEO in OPBA. Ulični zbiralniki bodo postavljeni na EKO otokih, kjer že poteka zbiranje določenih ločenih frakcij odpadkov (embalaža, papir, tekstil, steklo). Namen je nadgradnja obstoječega zbiranja, zmanjšanje količine OEEO in OPBA med mešanimi komunalnimi odpadki ter vzpostavitev permanentne infrastrukture ozaveščanja gospodinjstev. V sklopu tretje akcije bo z namenom dodatnega informiranja in ozaveščanja prebivalstva o varovanju okolja izdelan mobilni zbiralnik. Vse projektne aktivnosti bodo podprte z ozaveščevalnimi dogodki in s ozaveščanjem preko svetovnega spleta.

PrijaviteljZEOS, ravnanje z električno in elektronsko opremo, d.o.o.
SofinancerjaEvropska komisija (LIFE)Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 1.795.765,00 €
Prispevek Evropske komisije: 919.209,00 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 153.202,00 €