Akronim projekta: LIFE PharmDegrade
Številka projekta: LIFE13 ENV/SI/000466
Leto razpisa projekta: 2013
Prednostno področje: Okolje in učinkovita raba virov
Naslov projekta (ANG): Degradation of pharmaceuticals in wastewaters from nursing homes and hospitals
Vodilni partner: ARHEL projektiranje in inženiring d.o.o.
Začetek projekta: 1.9.2014
Zaključek projekta: 30.11.2016
Spletna stran: http://lifepharmdegrade.arhel.si/
Poročilo za javnost: LIFE13_ENV_SLO_000466.pdf

V demonstracijskem projektu LIFE PharmDegrade predstavlja podjetje Arhel d.o.o. v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani tehnološko rešitev za odstranjevanje ostankov zdravil, ki ostajajo v vodi po čiščenju v bioloških čistilnih napravah. Nekatere farmacevtske učinkovine so namreč kompleksne in biološko obstojne molekule in se v sekundarni biološki stopnji čiščenja odpadne vode ne razgradijo. Najpogosteje najdeni ostanki zdravil v vodah so hormonska zdravila, antibiotiki, protibolečinska sredstva, pomirjevala, ipd. Glavni cilj projekta LIFE PharmDegrade (http://lifepharmdegrade.arhel.si/) je optimizacija in demonstracija učinkovite in finančno sprejemljive tehnologije, ki bo omogočila odstranitev ostankov zdravil, kot tudi drugih obstojnih molekul. Tehnologija temelji na uporabi elektrokemijske oksidacije v elektrolitski celici. Z uporabo naprednih elektrod, kot so mešano kovinsko oksidne in z borom dopirane elektrode, dosegamo tvorbo visoko reaktivnih hidroksilnih radikalov neposredno iz vode. Hidroksilni radikali sodijo med najučinkovitejše oksidante in so sposobni razgraditi praktično vsa znana organska onesnažila in mikroorganizme in so tako zelo primerni za odstranjevanje težko razgradljivih onesnažil iz pitnih in odpadnih voda.