Mesec: avgust 2016

Loading...

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) je s partnerji Zavodom Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Zavodom Symbiosis in Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) julija 2016 začel z izvajanjem projekta LIFE ARTEMIS: Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za tujerodne vrste v gozdnem prostoru. Projekt je komunikacijske narave in vključuje številne aktivnosti za osveščanje različnih ciljnih skupin, predvsem profesionalnih…

Loading...

Vipavsko dolino zaradi njenih geografskih, hidroloških in podnebnih značilnosti ogrožajo naravne nesreče, med drugim poplave, suša in burja, ki prizadenejo različne dejavnosti in prebivalstvo v celoti in ki se pod vplivom podnebnih sprememb še stopnjujejo. Podnebnim spremembam se najverjetneje ne moremo izogniti, zato so potrebne čim hitrejše in učinkovitejše prilagoditve nanje. Cilji projekta: Analiza obstoječega…

Loading...

Imejte v mislih, da v povprečju mine od začetka priprave do rezultatov projekta 2-3 leta. Projektna ideja vodilnih partnerjev in  vaša projektna ideja naj bosta kompatibilni, prav tako ne pozabite preveriti vodilnega partnerja vašega projekta (kakšna je njegova finančna stabilnost, kredibilnost in sposobnost upravljanja), plačila namreč potekajo od Evropske komisije, preko vodilnega partnerja do vas.

Loading...

Priprava finančnega plana, ki se ne bo spremenil do konca projekta, je zahtevno delo. Potrebno je namreč slediti določenim kategorijam stroškov (osebje, službena potovanja, eksterni stroški …), ki so omejene z možnostjo za spremembo. Spoznali smo, da se prijava projekta in samo izvajanje projekta nekoliko razlikujeta, s tem pa se posledično lahko spremeni tudi financiranje.

Loading...

Projekt Ljubljanica povezuje je kar nekaj mladim omogočil prvo zaposlitev na področju, za katerega smo se izobraževali. S tem smo dobili prve izkušnje tako na našem strokovnem področju kot tudi na področju izvajanja projektov. Najina izkušnja s projektom je v splošnem dobra, veliko je žal administrativnega dela, ki pa ga je v današnjih dneh povsod…

Loading...

LIFE Krepitev zmogljivosti je prvi projekt krepitve zmogljivosti (Capacity building) v Sloveniji. Izvaja ga Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno za implementacijo programa LIFE v Sloveniji. Program LIFE je finančni instrument Evropske unije, ki je v celoti namenjen podpori ukrepov na področju politike varstva okolja, ohranjanja narave in podnebnih ukrepov. Prvi projekti iz Slovenije…