Akronim projekta: LIFE ViVaCCAdapt
Številka projekta: LIFE15 CCA/SI/000070
Leto razpisa projekta: 2015
Prednostno področje: Prilagajanje podnebnim spremembam
Naslov projekta (ANG): Adapting to the impacts of climate change in the Vipava Valley
Vodilni partner: Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Začetek projekta: 1.7.2016
Zaključek projekta: 30.6.2021
Spletna stran: http://www.life-vivaccadapt.si/
Poročilo za javnost: LIFE15_CCA_SI_000070-ANG.pdf

Vipavsko dolino zaradi njenih geografskih, hidroloških in podnebnih značilnosti ogrožajo naravne nesreče, med drugim poplave, suša in burja, ki prizadenejo različne dejavnosti in prebivalstvo v celoti in ki se pod vplivom podnebnih sprememb še stopnjujejo. Podnebnim spremembam se najverjetneje ne moremo izogniti, zato so potrebne čim hitrejše in učinkovitejše prilagoditve nanje.

Cilji projekta:

  • Analiza obstoječega stanja v Vipavski dolini glede prilagajanja podnebnim spremembam
  • Opredelitev strateških ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Sestaviti nabor ukrepov v sodelovanju med različnimi sektorji (kmetijstvo, gozdarstvo, vodarstvo, promet, turizem, urbanistično načrtovanje, itd)
  • Uskladitev opredeljenih ciljev in strateških ukrepov. Določitev glavnih (primarnih) in drugih (sekundarnih) ukrepov in predlog njihovega zaporedja izvajanja.
  • Ocena možnih pozitivnih in negativnih učinkov vsakega od predlaganih ukrepov na razvoj vinogradništva, sadjarstva in vrtnarstva ter na ekosisteme.
  • Vzpostavitev pilotnega sistema za podporo odločanju (DSS) za namakanje z namenom racionalizacije porabe vode v skladu z zahtevo Okvirne vodne direktive in privzeto v Program razvoja podeželja.
  • Oblikovanje predstavitvenega območja za rastlinske protivetrne pasove z namenom širjenja zavedanja o njih in njihovem pomenu.

vivaccadapt_logotip_v

Prijavitelj: Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Partnerji: Občina Ajdovščina, Inštitut za vode RS, Univerza v Ljubljani – Biotehniška fakulteta ter podjetji Hidrotehnik d.d. in BO-MO d.o.o.
Sofinancer: Ministrstvo za okolje in prostor

Vrednost projekta: 869.028 €
Prispevek Evropske komisije: 520.516 €
Prispevek Ministrstva za okolje in prostor: 173.506 €