razpisna-dokumentacijaV pomoč prijaviteljem projektov LIFE smo v projektu LIFE Krepitev zmogljivosti prevedli v slovenski jezik glavne dokumente razpisne dokumentacije razpisa Evropske komisije za tradicionalne projekte LIFE 2016.

Za vsak razpis Evropska komisija pripravi pakete razpisne dokumentacije, ki si jo mora za pripravo dobrega projektnega predloga obvezno prebrati vsak prijavitelj projekta LIFE. Glavni dokumenti, ki jih vsebuje paket za tradicionalne projekte, so smernice za prijavitelje (Guidelines for applicants), vodnik za ocenjevanje projektnih predlogov (Guide for evaluation of project proposals), vzorčni sporazum o nepovratnih sredstvih programa LIFE (Model grant agreement) in tabela kazalnikov uspešnosti (Performance indicators). Vsa razpisna dokumentacija je na spletni strani programa LIFE na voljo le v angleškem jeziku, zato smo v projektu LIFE Krepitev zmogljivosti za dodatno pomoč prijaviteljem pripravili slovenske prevode omenjenih glavnih dokumentov, ki so na voljo v Uporabnih povezavah in gradivih.

OPOZORILO: prevodi v slovenski jezik so neuradni, zato v primeru nejasnosti in neskladja med slovensko in angleško verzijo dokumenta velja besedilo v originalnem, angleškem jeziku.