Ulični zbiralniki

Družba ZEOS, ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, d. o. o. vabi na lansiranje uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij, ki ga bo izvedla v sodelovanju s podjetjem Saubermacher – Komunala Murska Sobota d. o. o. Dogodek se bo odvijal v petek, 26. avgusta 2016, s pričetkom ob 10. uri, na Zbirnem centru Murska Sobota , Obrtnikova ulica 40.

Projekt »Gospodarjenje z e-odpadki« s sloganom E-cikliraj je petletni projekt LIFE s prednostnega področja Okoljsko upravljanje in informacije, ki ga izvaja družba ZEOS ob finančni podpori Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor. Projekt, ki je nadgradnja njihovega predhodnega projekta LIFE »Slovenska ozaveščevalna kampanja OEEO«, spodbuja ločevanje e-odpadkov in odpadnih baterij. Osredotočen je na intenzivno in kontinuirano informiranje uporabnikov in potrošnikov e-naprav in baterij o nujnosti njihovega ločevanja ter negativnih vplivih na okolje in zdravje ljudi v primeru neustreznega ravnanja z njimi.

Maskota projektaEden od namenov projekta je vzpostavitev infrastrukturne mreže po Sloveniji za čim bolj preprosto in dosegljivo možnost ločevanja e-odpadkov in odpadnih baterij. Tako je ena izmed glavnih projektnih aktivnosti postavitev uličnih zbiralnikov po slovenskih krajih. Trenutno je postavljenih 36 zbiralnikov, katerim se bodo naslednji teden pridružili novi v Murski Soboti. Ob lansiranju novih zbiralnikov bodo izvedli ozaveščevalni spremljevalni dogodek »Ulični Jedci Na Pohodu V Murski Soboti«.

Udeležba na dogodku je brezplačna, prijavo pa je potrebno oddati do 24. avgusta na enega izmed kontaktnih e-mailov: Urška Dolinšek, Branka Biček Bizant ali Klavdija Šek Škafar.

Vljudno vabljeni!