Mesec: avgust 2016

Loading...

Pri pripravi vsebine LIFE projekta priporočam, da so aktivnosti izvedljive in povezane z osnovno dejavnostjo, saj s tem omogočamo trajnostno vzdržne aktivnosti tudi po zaključku samega projekta. Pri samem snovanju projekta je potrebno nazorno opredeliti aktivnosti in stroške že v prijavi projekta ter pri tem upoštevati navodila in smernice LIFE.

Loading...

Kot nacionalna kontaktna točka je naša naloga tudi povezovanje in olajšanje iskanja partnerjev ne samo na nacionalni ravni ampak tudi preko meja. V zadnjem času smo prejeli tri vabila slovenskim organizacijam za sodelovanje pri pripravi transnacionalnih projektov.