Kot nacionalna kontaktna točka je naša naloga tudi povezovanje in olajšanje iskanja partnerjev ne samo na nacionalni ravni ampak tudi preko meja. V zadnjem času smo prejeli tri vabila slovenskim organizacijam za sodelovanje pri pripravi transnacionalnih projektov.

ITALIJA

Italijanska občina Imola, ki je del metropolitanskega območja mesta Bologna, želi razviti projektno idejo za naslednji razpis Interreg ADRION programa, in sicer s področja ravnanja z odpadki, obdelave odpadkov in recikliranja.

S projektno prijavo se bodo osredotočili na prednostno os 2 (Priority axis) Trajnostna regija, kjer bodo naslovili tematski cilj 6 (Thematic objective) Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov, natančneje prednostno naložbo 6d – Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami, ki vključuje specifični cilj 2.2. Povečanje zmogljivosti transnacionalnega reševanja okoljske ranljivosti, razdrobljenosti in varovanja ekosistemskih storitev v jadransko-jonskem območju.

Zanima jih predvsem partnerstvo z občinami/lokalnimi skupnostmi, javnimi organi in organizacijami, ki upravljajo z zeleno infrastrukturo. Če se prepoznate med njim in bi želeli sodelovati, se obrnite na predstavnico občine Imola.

BELGIJA

Belgijski trgovec, ki je vključen v EU pilotni projekt na temo Metodologije okoljskega odtisa (Environmental footprinting), pripravlja LIFE prijavo s partnerji iz Francije, Nemčije, Estonije, Italije in Švice.

V primeru, da pripravljate LIFE projekt na omenjeno temo, prosijo, da stopite v stik s predstavnikom trgovca.

MADŽARSKA

Madžarsko zasebno podjetje išče prijavitelje LIFE projektov, ki prijavljajo ali že izvajajo projekt za odpravo/zmanjšanje stopnje hlapnih organskih spojin v povezavi s kakršnokoli industrijo v domači državi.

Če ustrezate opisu in ste zainteresirani za sodelovanje, se obrnite na madžarsko kontaktno točko ter jim sporočite svojo razpoložljivost in ime projekta.