Priprava finančnega plana, ki se ne bo spremenil do konca projekta, je zahtevno delo. Potrebno je namreč slediti določenim kategorijam stroškov (osebje, službena potovanja, eksterni stroški …), ki so omejene z možnostjo za spremembo. Spoznali smo, da se prijava projekta in samo izvajanje projekta nekoliko razlikujeta, s tem pa se posledično lahko spremeni tudi financiranje.