Category Archives: Izkušnje

Andrej Bibič, projekt Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 v Sloveniji 2014–2020

Priprava finančnega plana, ki se ne bo spremenil do konca projekta, je zahtevno delo. Potrebno je namreč slediti določenim kategorijam stroškov (osebje, službena potovanja, eksterni stroški …), ki so omejene z možnostjo za spremembo. Spoznali smo, da se prijava projekta in samo izvajanje projekta nekoliko razlikujeta, s tem pa se posledično lahko spremeni tudi financiranje.

Aleksandra Majić Skrbinšek, Projekt SloWolf

Za vse sodelujoče je bil projekt izredna vaja za delo v timu. Projekt je bil zastavljen interdisciplinarno, kar pomeni, da smo morali vsi skupaj preseči običajen način delovanja “vsak na svojem vrtičku” in se pogovarjati in sodelovati. Z vidika sodelujočih je ta izkušnja verjetno največji kapital, ki smo si ga v projektu pridelali.