Imejte v mislih, da v povprečju mine od začetka priprave do rezultatov projekta 2-3 leta. Projektna ideja vodilnih partnerjev in  vaša projektna ideja naj bosta kompatibilni, prav tako ne pozabite preveriti vodilnega partnerja vašega projekta (kakšna je njegova finančna stabilnost, kredibilnost in sposobnost upravljanja), plačila namreč potekajo od Evropske komisije, preko vodilnega partnerja do vas.

Vsebina  prijave LIFE projektov mora vsebovati mejnike in končne rezultate, ki jih pregleduje Evropska komisija. Ti so pomembni za reševanje problemov, ki ste jih izpostavili v projektni nalogi. Pri morebitnih spremembah mejnikov in končnih rezultatov je namreč potrebna detajlna razlaga.

Pomembno je, da je oseba oz. skupina, ki načrtuje projekt, vključena v njegovo izvajanje, zato odsvetujemo, da  pripravo projektne prijave v celoti zaupate zunanjim izvajalcem.