Agencija RS za okolje je kot vodilni partner projekta LIFE NarcIS – naravovarstveni informacijski sistem (LIFE NarcIS) sredi oktobra 2020 z Evropsko komisijo podpisala Sporazum o dodelitvi sredstev za izvedbo projekta v skupni vrednosti 3.695.411 EUR, kar je 53,3 % vrednosti projekta. S projektom bodo vzpostavili informacijski sistem na področju varstva narave, ki bo nudil enoten katalog rastlinskih in živalskih vrst, omogočal dostop do različnih baz bioloških in naravovarstvenih podatkov ter izvajanje analiz s pomočjo razvitih spletnih orodij. S tem bodo dosegli večjo učinkovitost pri izvajanju zakonodaje, pri strateškem načrtovanju in boljši nadzor nad izvedenimi ukrepi na področju varstva narave. Prispeval bo k skrajševanju upravnih postopkov in večji dostopnosti podatkov končnim uporabnikom. Več o projektu na spletni strani LIFE NarcIS.