Avla Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 od petka gosti že tretjo razstavo iz serije razstav projektov LIFE v Sloveniji. Razstavo projekta LIFE Kočevsko so v juliju nasledili panoji kar dveh projektov LIFE – AQUALUTRA in AQUAVIVA, v septembru in oktobru pa bo na ogled razstava fotografij sladkovodnih mokrišč iz projektnih območij projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji – WETMAN.

Razstavo, čigar namen je spoznavanje pomena ohranjanja sladkovodnih mokrišč, so na Zavodu RS za Varstvo narave pripravili leta 2012 ob obeleževanju Svetovnega dne mokrišč – 2. februarja, ter jo postavili na ogled v Univerzitetni knjižnici v Mariboru. Do danes je razstava prepotovala že dolgo pot. Postavljena je bila že v Šolskem centru Slovenj Gradec, v Gimnaziji Kranj, knjižnici Kranj, na Občini Mislinja in Občini Lovrenc na Pohorju, na Gradu Brdo, na Gospodarski zbornici Slovenije, na sejmu Narava-Zdravje, ter na številnih drugih lokacijah. Avtorji ocenjujejo, da si je razstavo do sedaj ogledalo več kot 30.000 ljudi.

Cilj projekta Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji z akronimom WETMAN je bil obnova in izboljšanje stanja na šestih slovenskih mokriščih, ki so opredeljena tudi kot območja Natura 2000. Projektni cilji so bili usmerjeni k izboljšanju oz. vzpostavitvi ugodnega stanja ohranjenosti osmih evropsko ogroženih vrst ter sedmih habitatnih tipov, ki se pojavljajo na pilotnih območjih projekta. Aktivnosti so potekale na pohorskih barjih, Zelencih, mrtvicah Mure pri Petišovcih, na Planiku, Vrheh in belokranjskih kalih pri Vinici. Teh šest projektnih pilotnih območij predstavlja različne tipe mokrišč (visoka, prehodna in nizka barja, mrtvice, kale, mokrotne in poplavne travnike), ki v preteklosti niso bila ustrezno vzdrževana.

Z izvedbo številnih načrtovanih projektnih aktivnostih in nekaterih dodatnih, ki so se pokazale v času trajanja projekta, so pripomogli k ohranjanju mokrišč v Sloveniji ter njihovemu trajnostnemu upravljanju.

Projekt WETMAN – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč v Sloveniji je potekal od 1. februarja 2011 do 1. februarja 2015, skupna vrednost projekta je bila 2.144.376 € in je bil 50 % sofinanciran s strani finančnega mehanizma LIFE+ narava Evropske skupnosti. Kot sofinancerji projekta so k izvedbi projekta prispevali tudi Ministrstvo za okolje in prostor (26%), Občine Slovenska Bistrica, Zreče, Črnomelj, Slovenj Gradec, Lovrenc na Pohorju ter Mestna občina Maribor. Projekt je izvajal Zavod RS za varstvo narave skupaj s partnerji: Zavod za gozdove Slovenije, Inštitut za vode Republike Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije, Občina Ruše, Občina Kranjska Gora in Radio Televizija Slovenija.

Projekt WETMAN je bil več kot uspešen, saj je bil leta 2015 uvrščen med 27 najboljših projektov LIFE na področju narave (»Best of« LIFE Nature). Nagrada se podeljuje najboljšim, najbolj učinkovitim in navdihujočim projektom LIFE na področju varstva narave in okolja, ki so imeli zelo pozitiven vpliv na okolje oz. naravo, povečanje gospodarske rasti in zagotavljanje pomembne koristi za evropske državljane.

Več informacij na: http://www.wetman.si/.