Avtor: 3arh

Loading...

Dva meseca sta že minila in v avli Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 bo novembra in decembra na ogled nova razstava, ki je nasledila razstavo LIFE projekta WETMAN. Tokrat se predstavljata dva okoljska LIFE projekta, LIFE PharmDegrade in LIFE Stop CyanoBloom, katerih koordinator je podjetje Arhel, projektiranje in inženiring d. o. o.

Loading...

Eden od razlogov za nizko število prijav LIFE projektov je tudi nepoznavanje programa LIFE. Zato se je ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti odločila, da organizira informativne delavnice za različne ciljne publike, kjer bodo udeleženci dobili za njih relevantne osnovne informacije o programu LIFE in imeli možnost posvetovanja glede svoje ideje.

Loading...

Pretekli teden smo bili na prvem študijskem obisku, in sicer pri naših poljskih kolegih. Želeli smo se namreč podrobneje seznaniti z njihovim načinom sofinanciranja projektov ter izmenjati izkušnje z implementacijo programa LIFE.

Loading...

Kozjanski park je s partnerji in sodelavci pripravil načrt upravljanja za 275 ha suhih travišč na območju Vetrnika in Oslice. Travišča so bila kartirana, vnesena v digitalno podatkovno bazo, fitocenološko tipizirana in kategorizirana. Revitaliziranih je bilo 30 ha zaraščenih površin in pripravljen program, ki bo v prihodnjih letih usmerjal kmetijsko rabo z namenom ohranjanja ugodnega…

Loading...

Države članice EU skupaj z Evropsko komisijo vsako leto izberejo najboljše LIFE projekte, ki so bili zaključeni in ovrednoteni v preteklem letu. Za leto 2015 so med najboljše uvrščeni kar trije slovenski projekti (lani sta priznanje prejela dva slovenska projekta). Slovesna podelitev priznanj je bila 31. 5. 2016 v Bruslju, in sicer na prireditvi Zeleni…

Loading...

Za vse sodelujoče je bil projekt izredna vaja za delo v timu. Projekt je bil zastavljen interdisciplinarno, kar pomeni, da smo morali vsi skupaj preseči običajen način delovanja “vsak na svojem vrtičku” in se pogovarjati in sodelovati. Z vidika sodelujočih je ta izkušnja verjetno največji kapital, ki smo si ga v projektu pridelali.

Loading...

Za uspešno izvedbo projekta pri načrtovanju upoštevajte tudi rezervni čas (npr. 6 mesecev), v katerem boste kljub morebitnim zapletom in zamudam pri izvajanju aktivnosti lahko projekt uspešno zaključili.