Pretekli teden smo bili na prvem študijskem obisku, in sicer pri naših poljskih kolegih. Želeli smo se namreč podrobneje seznaniti z njihovim načinom sofinanciranja projektov ter izmenjati izkušnje z implementacijo programa LIFE.

Prvi dan obiska, 26.10.2016, smo preživeli na Nacionalnem skladu za varovanje okolja in upravljanje voda, ki je odgovoren za implementacijo programa LIFE na Poljskem in prav tako kot mi izvaja projekt krepitve zmogljivosti (LIFE14 CAP/PL/000011). Ker so bili istočasno pri njih v okviru svojega projekta krepitve zmogljivosti (LIFE14 CAP/HR/000014) na študijskem obisku predstavniki hrvaške nacionalne kontaktne točke, smo imeli skupno srečanje. Najprej so nam gostitelji predstavili delovanje njihovega nacionalnega sklada, ki prijaviteljem projektov poleg svetovanja nudi tudi finančno podporo. Prijaviteljem je na voljo sofinanciranje projekta (obrazec A6), medtem ko lahko upravičenci po odobritvi projekta s strani Evropske komisije zaprosijo za posojilo. Sledila je izmenjava izkušenj nacionalnih kontaktnih točk s samo implementacijo programa LIFE in izvajanjem projektov krepitve zmogljivosti. Ugotovili smo, da se soočamo s podobnimi problemi pri povečevanju interesa potencialnih prijaviteljev za prijavo projekta na razpis LIFE, namen vseh pa je povečevanje uspešnosti države pri črpanju nepovratnih sredstev. Srečanje nam je poleg izmenjave idej in skupnega iskanja možnih rešitev omogočil tudi mreženje. Obema ekipama smo namreč predali katalog slovenskih LIFE projektov in seznam slovenskih organizacij, ki so izrazile interes za mednarodno sodelovanje.

Naslednji dan, 27.10.2016, je bil namenjen obisku Natura 2000 območja »Bledovska puščava (poljsko Pustynia Błędowska)« na jugu Poljske, ki je največje peščeno območje z naravnimi sipinami v Srednji Evropi in ne leži ob morju. Območje je projektna lokacija dveh LIFE projektov:

  • LIFE+ Pustynia Błędowska – Active conservation of priority sand habitats complex (6120, 2330) in the Natura 2000 site Błędowska Desert (LIFE09 NAT/PL/000259), ki je že zaključen, in
  • LIFE MILITARY HABITATS PL – The integrated conservation of non-forest natural habitat on military area in Natura 2000 site (LIFE12 NAT/PL/000031), ki še poteka.

Najprej so nam na sami lokaciji predstavili predvsem slednji projekt, ki je še v teku. Prijavitelj projekta je poljska vojska, saj je območje vojaško vadbišče. V času našega obiska smo tako lahko opazovali vaje skakanja s padalom. Območje se kot vojaško vadbišče uporablja že od časa 2. svetovne vojne, zato je bila ena pomembnejših projektnih aktivnosti odstranjevanje eksplozivnih teles. Le tako so omogočili varno odstranjevanje drevesa, ki so zaraščala območje in ogrožala obstoj kompleksa dveh habitatnih tipov: 6120 – polnaravna suha travišča in njihove grmiščne faze na karbonatnih tleh in 2330 – celinske sipine z odprtimi travišči z vrstami rodov Corynephorus in Agrostis. Projekt je zelo zanimiv primer skupnih interesov tako različnih sektorjev, kot sta vojska in varstvo narave, saj je v interesu obeh preprečevanje zaraščanja tega pol-naravnega habitata. Po ogledu projektnega območja smo obiskali še izobraževalno sobo, ki so jo uredili v okviru projekta LIFE+ Pustynia Błędowska v prostorih občine Klucze, upravičenca projekta.