Dva meseca sta že minila in v avli Ministrstva za okolje in prostor na Dunajski 48 bo novembra in decembra na ogled nova razstava, ki je nasledila razstavo LIFE projekta WETMAN. Tokrat se predstavljata dva okoljska LIFE projekta, LIFE PharmDegrade in LIFE Stop CyanoBloom, katerih koordinator je podjetje Arhel, projektiranje in inženiring d. o. o.

logo-life-pharmdegrade-ozkaDveletni projekt LIFE PharmDegrade – Razgradnja farmacevtikov v odpadnih vodah iz domov za ostarele in bolnišnic se osredotoča na problem pojavljanja ostankov različnih zdravil v odpadnih vodah domov za ostarele in bolnišnic. V projektu so opravili krajši pregled pojavljanja ostankov zdravil v različnih virih odpadnih voda, nadgradili analitske metode kvantifikacije tarčnih spojin v odpadni vodi in postavili pilotno napravo s sistemom elektrokemijske oksidacije za odstranjevanje mikroonesnaževal kot so ostanki zdravil iz vode. Projekt, ki se s 30. novembrom 2016 zaključi, izvaja podjetje Arhel v partnerstvu s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani, sofinancirata pa ga Evropska komisija in Ministrstvo za okolje in prostor. Če vas podrobneje zanimajo rezultati projekta, vabljeni, da se, poleg ogleda razstave, udeležite tudi zaključne konference projekta, ki bo 24. in 25. novembra 2016 v Ljubljani. V okviru konference bo organiziran tudi obisk pilotne naprave na Golniku.

logo-life-stop-cyanobloom-ozekPri tri in polletnem projektu LIFE Stop CyanoBloom – Inovativna kontrola cvetenja cianobakterij, ki se zaključi z 31. decembrom 2016, podjetje Arhel sodeluje s partnerjema Občino Bled in Nacionalnim inštitutom za biologijo. V projektu so prvič v Sloveniji izvedli demonstracijo delovanja dveh robotskih plovil, na Blejskem jezeru in na Koseškem bajerju v Ljubljani. Tehnološka inovacija združuje na plavajoči platformi merilno opremo za izvajanje on-line meritev različnih parametrov kvalitete vode s poudarkom na zaznavanju in razločevanju alg in cianobakterij ter izviren koncept točkovnega nadzora cianobakterij z uporabo elektrolitske celice s solarnim napajanjem. S tem je zagotovljen sistem zgodnjega opozarjanja na možnost škodljivega cvetenja cianobakterij s hkratnim preprečevanjem razrasti cianobakterij, pri čemer v vodno telo ne vnašamo nikakršnih kemikalij ali spojin, ki bi dodatno prispevale k tvorbi jezerskega sedimenta. Med zadnjimi aktivnostmi projekta je zaključna konferenca, na kateri bodo predstavili rezultate projekta in izvedli demonstracijski prikaz robotskega plovila na Koseškem bajerju. Konferenca bo potekala 1. in 2. decembra v Ljubljani.