Eden od razlogov za nizko število prijav LIFE projektov je tudi nepoznavanje programa LIFE. Zato se je ekipa projekta LIFE Krepitev zmogljivosti odločila, da organizira informativne delavnice za različne ciljne publike, kjer bodo udeleženci dobili za njih relevantne osnovne informacije o programu LIFE in imeli možnost posvetovanja glede svoje ideje.

Prvo delavnico smo že izvedli. Delavnica, ki je potekala 10.11.2016 v City Hotelu v Ljubljani, je bila namenjena lokalnim skupnostim. Poleg naše ekipe in strokovnih sodelavcev Ministrstva za okolje in prostor se je dogodka udeležilo 44 predstavnikov občin, različnih javnih služb in razvojnih agencij s cele Slovenije. Po nagovorih direktorice Direktorata za okolje Ministrstva za okolje in prostor, mag. Tanje Bolte, in mag. Julijane Lebez Lozej, vodje projekta LIFE Krepitev zmogljivosti, je sledila predstavitev programa LIFE ter preseka nacionalnih in lokalnih prioritet s prioritetami programa LIFE. Predstavniki dveh LIFE projektov so predstavili svoje izkušnje z izvajanjem LIFE projekta. Razvojna agencija ROD Ajdovščina je predstavila projekt LIFE ViVaCCAdapt – Prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Vipavski dolini, pri katerem sodeluje Občina Ajdovščina. Predstavnica italijanske občine Torino pa je predstavila projekt LIFE SAM4CP – Soil administration model for community profit, ki rešuje problematiko slabega načrtovanja rabe tal in s tem izgube ekosistemskih storitev. V drugem, praktičnem delu delavnice, so bili udeleženci razdeljeni v manjše skupine, kjer so dobili priložnost deliti in razvijati svoje projektne ideje.

 Program delavnice s predstavitvami in gradivom vam je na voljo na naši spletni strani.